Xây dựng Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 14 - 03 - 2016
100%

Hiện nay, Các HTX nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Hoằng Hóa phần lớn chưa đáp ứng được những nguyên tắc, yêu cầu cơ bản của Luật HTX năm 2012, chưa giữ vai trò trợ giúp, nâng đỡ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Điều đó cũng phần naò làm chậm tiến độ thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi  mới, sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc giao đất nông nghiệp đến hộ nông dân trực tiếp sản xuất đã làm tăng vai trò tự chủ của nông dân,  góp phần làm tăng sản lượng lương thực, tuy nhiên lại làm giảm vai trò của Hợp tác xã, các HTX nông nghiệp ngày càng mờ nhạt và không được quan tâm củng cố, không đổi mới kịp thời nên hoạt động ngày càng yếu. Thậm chí, có HTX chỉ tồn tại một cách hình thức, không giúp ích được nhiều cho nông dân. Cùng với đó, những năm gần đây, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp không còn giữ vai trò chính, xuất hiện tư tưởng không tha thiết với đồng ruộng như trước đây.

Hiện nay, Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa phần lớn chưa đáp ứng được những nguyên tắc, yêu cầu cơ bản của Luật HTX năm 2012 như:  các thành viên không tự nguyện gia nhập và góp vốn, không có danh sách xã viên cụ thể; không tự chủ, không tự chịu trách nhiệm trong hoạt động; không có vốn nên HTX không cung cấp được dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất và đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, đa số nông dân chưa hiểu về HTX kiểu mới nên không hăng hái tham gia góp vốn, chưa là thành viên HTX nhưng lại đòi hỏi HTX phải làm rất nhiều việc. Nhiều HTX chỉ tồn tại  dựa vào một số dịch vụ có thu của nông dân thông qua một số khoản thu như bảo vệ đồng ruộng, nạo vét kênh mương, dẫn nước cho sản xuất, khuyến nông,... và dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND  chứ không thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ. Một số nơi do nhận thức không đúng nên cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hoặc áp đặt nhiều sự chỉ đạo hành chính, cứng nhắc khiến HTX không dám chủ động hoạt động và nhiều HTX nông nghiệp chưa có nơi làm việc, nơi sản xuất kinh doanh, dịch vụ.Trong khi, hiện nay, Đảng và nhà nước, các cấp, các ngành đang đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu qủa sản xuất và phát triển bền vững. Thực trạng nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện ta cho thấy trước mắt chúng ta chưa thể bỏ sản xuất nông hộ cũng như chưa thể chuyển ngay toàn bộ đất đai cho doanh nghiệp hay một chủ thể nào đó để sản xuất tập trung mà quá trình chuyển dịch sẽ phải diễn ra từng bước. Đây là giai đoạn quá độ của quá trình chuyển từ nền nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chưa an toàn, sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững nên hơn lúc nào hết rất cần vai trò thực của các HTX.


Mô hình sản xuất rau theo quy trình VietGap của HTXDVNN Hoằng Hợp

Để xây dựng thành công các HTX nông nghiệp kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 thiết nghĩ phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, trước tiên phải đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, vận động có hiệu quả để nông dân hiểu biết đầy đủ về văn bản luật HTX kiểm mới từ cấp trung ương đến địa phương, từ đó, gắn nhiệm vụ xây dựng, củng cố đổi mới hoạt động của các HTX với phong trào “ Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới. Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX, giảm sự lệ thuộc của HTX đối với cấp ủy, chính quyền bởi các mệnh lệnh hành chính. Tuân thủ nguyên tắc HTX hoạt động trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ giúp đỡ, ưu đãi đối với các thành viên trong nội bộ. Cấp ủy, chính quyền và tập thể, cá nhân khác muốn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đều phải trả chi phí dịch vụ theo cơ chế thị trường. Đồng thời tránh tình trạng không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành lập HTX; không theo dõi, giúp đỡ để các HTX phát triển, hoạt động đúng hướng, đúng pháp luật. Trong xây dựng phương án hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu mới cần tuân thủ các nguyên tắc: Thành viên HTX phải tự nguyện tham gia, tự chịu trách nhiệm, phải góp vốn, tài sản, tài chính; HTX chỉ dịch vụ những khâu mà từng thành viên không thể tự làm hoặc tự làm được nhưng hiệu quả không cao để phục vụ sản xuất như nạo vét kênh mương, tưới tiêu thủy lợi, làm đất, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, làm mạ khay, cấy máy, dịch vụ cung ứng thuốc và phun thuốc BVTV, máy gặt, sấy, bảo quản nông sản, ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp sản xuất-thu mua-bán nông sản, tích tụ ruộng đất tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm nông nghiệp tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc trưng... Làm tốt các dịch vụ cần thiết mới mở các dịch vụ mới, phục vụ các thành viên HTX tốt mới phục vụ ngoài thị trường; thành viên HTX phải có những lợi ích thiết thực hơn thông qua sử dụng dịch vụ nội bộ của HTX và chia lãi từ vốn góp. Cùng với đó, tự thân các HTX, nhất là đội ngũ cán bộ của các HTX cần phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong biện pháp, cách làm, dựa vào Đảng, vào dân, chủ động xây dựng phương án để thực hiện đổi mới, xây dựng HTX kiểu mới. Đây là thời điểm đòi hỏi cần phải có sự dũng cảm, đoàn kết, trí tuệ và cả sự hy sinh để có bước phát triển cao hơn vì nông nghiệp và nông dân. Nếu cứ khư khư kéo dài mãi kiểu HTX hoạt động hình thức, không thực sự hiệu quả thì sản xuất nông nghiệp sẽ khó phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới là vấn đề khó, nhất là loại hình HTX nông nghiệp đã trải qua những giai đoạn thăng trầm trong quá khứ. Thực tiễn, ở các nước phát triển dù đã ở trình độ cao nhưng các HTX vẫn phát triển và rất cần thiết đối với nông dân. Biết rằng, để xây dựng các HTX nông nghiệp trên địa bàn Hoằng Hóa phát triển đúng hướng và hiệu quả cần phải có một khoảng thời gian nhất định, nhưng hiện tại, trước yêu cầu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp rất cần vai trò, trách nhiệm thực thụ của HTX nông nghiệp (HTX nông nghiệp kiểu mới) nên rất cần một sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và  nông dân trong huyện./.

<

Tin mới nhất

Hoằng Hóa: Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của thủ tướng Chính phủ...(18/03/2016 4:35 SA)

Hoằng Hóa: Tập huấn cổng thông tin điều hành huyện(18/03/2016 4:28 SA)

Hoằng Hóa: Chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) xuân hè 2016(16/03/2016 3:40 CH)

Xây dựng Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp trên địa...(14/03/2016 4:29 CH)

Huyện Hoằng Hóa: Triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2016.(11/03/2016 8:22 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa- Sơ kết công tác xây dựng xã Chuẩn quốc gia về y tế năm 2015; Triển khai kế...(10/03/2016 7:40 CH)

Cương quyết xử lí triệt để bãi tập kết cát trái phép tại Thị Trấn Bút Sơn.(10/03/2016 7:30 CH)

Trung tâm nghiên cứu và sản xuất (TTNC&SX) giống thủy sản: Chủ động, sẵn sàng cung cấp con giống...(10/03/2016 7:24 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
80 người đã bình chọn
1118 người đang online