DANH SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN HOẰNG HÓA

100%

Hoằng Hóa là huyện đồng bằng ven biển bao gồm có 42 xã và 1 thị trấn

Thị Trấn Bút Sơn

Các xã:
Xã Hoằng Giang
Xã Hoằng Xuân
Xã Hoằng Khánh
Xã Hoằng Phượng
Xã Hoằng Phú
Xã Hoằng Quý
Xã Hoằng Kim
Xã Hoằng Trung
Xã Hoằng Trinh
Xã Hoằng Sơn
Xã Hoằng Lương
Xã Hoằng Xuyên
Xã Hoằng Cát
Xã Hoằng Khê
Xã Hoằng Quỳ
Xã Hoằng Hợp
Xã Hoằng Minh
Xã Hoằng Đồng
Xã Hoằng Vinh
Xã Hoằng Thịnh
Xã Hoằng Thái
Xã Hoằng Phúc
Xã Hoằng Đức
Xã Hoằng Hà
Xã Hoằng Đạt
Xã Hoằng Đạo
Xã Hoằng Thắng
Xã Hoằng Lộc
Xã Hoằng Thành
Xã Hoằng Trạch
Xã Hoằng Phong
Xã Hoằng Lưu
Xã Hoằng Châu
Xã Hoằng Tân
Xã Hoằng Ngọc
Xã Hoằng Đông
Xã Hoằng Thanh
Xã Hoằng Phụ
Xã Hoằng Hải
Xã Hoằng Yến
Xã Hoằng Tiến
Xã Hoằng Trường

 

 

Văn phòng
UBND huyện Hoằng Hóa

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
80 người đã bình chọn
1085 người đang online