Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2291
Hôm qua:
10753
Tuần này:
13044
Tháng này:
97027
Tất cả:
4774913
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 7 năm 1972, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII được tổ chức tại thôn Hạ Vũ xã Hoằng Đạt với sự tham dự của trên 200 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4000 Đảng viên thuộc 90 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 7 năm 1972, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII được tổ chức tại thôn Hạ Vũ xã Hoằng Đạt với sự tham dự của trên 200 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4000 Đảng viên thuộc 90 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đăng lúc 17 ngày trước · 230 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII

Tháng 10 năm 1970, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII được triệu tập tại trường Đảng ở xã Hoằng Đại. Với sự tham dự của gần 200 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4000 Đảng viên thuộc trên 90 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đăng lúc 17 ngày trước · 109 news.view

Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ VIII

Tháng 4/1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII được tổ chức tại hội trường Huyện đội. Trên 150 đại biểu chính thức đại diện cho 1500 Đảng viên thuộc 76 tổ chức cơ sở Đảng tham dự.

Đăng lúc 17 ngày trước · 108 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX.

Tháng 10 năm 1964, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX được tổ chức tại hội trường huyện với sự tham dự của 129 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2500 Đảng viên thuộc 86 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đăng lúc 17 ngày trước · 104 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X được khai mạc tại thôn Hồng Văn xã Hoằng Thắng, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.000 Đảng viên thuộc 88 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Đăng lúc 17 ngày trước · 148 news.view

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI

Với quyết tâm đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ , góp phần chi viện giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất tổ quốc, theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy, tháng 4 năm 1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI khai mạc tại thôn Đại Tiền xã Hoằng Đại với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4000 Đảng viên thuộc 90 tổ chức cơ sở Đảng của huyện.

Đăng lúc 17 ngày trước · 48 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ VI

Bước vào thời kỳ 1958 - 1960, quán triệt tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng Bộ Huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động học tập thấu suốt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời ra sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh - lực lượng chủ đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Đăng lúc 20 ngày trước · 129 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ VII

Tháng 9 năm 1960, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng đã vạch rõ đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, đồng thời đề ra nghị quyết về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965).

Đăng lúc 20 ngày trước · 74 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ IV

Với nhận thức, Thanh Hóa là hậu phương của cả 3 chiến trường, sau thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ III, quân và dân trong huyện dốc toàn lực cho việc xây dựng, củng cố hậu phương, ra sức chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Đăng lúc 24 ngày trước · 118 news.view

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ V

Bước vào giai đoạn cách mạng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng nền kinh tế mới, thành lập các hợp tác xã bậc thấp.

Đăng lúc 20 ngày trước · 50 news.view
12

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm