QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ V

Đăng lúc: 00:00:00 01/07/2020 (GMT+7)

Bước vào giai đoạn cách mạng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng nền kinh tế mới, thành lập các hợp tác xã bậc thấp.

Trong các năm 1954-1956, chúng ta tiến hành cải cách ruộng đất nhưng cải cách ruộng đất đã vấp phải một số sai lầm khuyết điểm. Nhiều gia đình địa chủ bị ghi sai, nhiều cán bộ Đảng viên bị thôi chức ra khỏi đảng. Tháng 7 năm 1955, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V được tiến hành. Đại hội đánh giá về công tác cải cách ruộng đất và đề ra yêu cầu thực hiện chủ trương chỉnh đốn tổ chức nhằm phù hợp với tình hình mới. Đại hội đã bầu BCH đảng bộ huyện gồm 11 ủy viên, do đồng chí Lê Văn Cương xã Hoằng Quang làm Bí thư, đồng chí Lê Văn Tuân xã Hoằng Phụ làm Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban hành chính huyện. Tháng 7 năm 1956, đồng chí Lê Duy Lự xã Hoằng Phúc được bầu làm Bí thư thay đồng chí Lê Văn Cương,  Đồng chí Nguyễn Chiến xã Hoằng Châu được Tỉnh tăng cường làm Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban hành chính huyện thay đồng chí Lê Văn Tuân. Sau đại hội, công tác chỉnh đốn tổ chức được tiến hành. Số cán bộ Đảng viên bị xử trí oan vẫn kiên trì lập trường cách mạng của Đảng, giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên. Ý chí cách mạng và tự rèn luyện bản thân được giữ vững. Nhờ vậy giữa năm 1956, cùng với việc sửa sai trong cải cách ruộng đất việc khôi phục đảng tịch cho những đồng chí bị xử trí oan được tiến hành thuận lợi, càng phát huy tác dụng xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có sức thuyết phục quần chúng, thực hiện tốt chủ trương sửa sai.

Bước vào thời kỳ 1958 -  1960, quán triệt tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng Bộ Huyện đã tổ chức tuyên truyền vận động học tập thấu suốt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh, đồng thời ra sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh - lực lượng chủ đạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Để rút kinh nghiệm cải tạo thành phần sản xuất nông nghiệp, Ban chấp hành đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo xây dựng thí điểm 2 hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp tại thôn Hữu Khánh xã Hoằng Khánh và thôn Mỹ Đà xã Hoằng Minh./.

Minh Hiếu - Trung tâm VHTTTT&DL

(Theo Lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa (1930-2015); NXB Sự Thật 2017)

 

 

Truy cập
Hôm nay:
3367
Hôm qua:
6276
Tuần này:
36418
Tháng này:
156732
Tất cả:
5057111