QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI

Với quyết tâm đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ , góp phần chi viện giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất tổ quốc, theo sự chỉ đạo của tỉnh ủy, tháng 4 năm 1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI khai mạc tại thôn Đại Tiền xã Hoằng Đại với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 4000 Đảng viên thuộc 90 tổ chức cơ sở Đảng của huyện.

 Đại hội đánh giá công cuộc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ và khẳng định: " trong chiến đấu ác liệt, tuyệt đại bộ phận cán bộ, Đảng viên và quần chúng đều tỏ ra kiên cường dũng cảm, sẵn sàng xả thần trước nguy hiểm để chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội”. Đồng thời đại hội cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại cơ bản như " phong trào chuyển biến còn chậm, đặc biệt sản xuất nông nghiệp còn thiếu cân đối, thiếu toàn diện. Đại hội đã dành thời gian quán triệt lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp người nói chuyện với đoàn cán bộ Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh hóa. Cuối cùng, đại hội xác định phương hướng hoạt động mọi mặt cho thời gian tới về sản xuất và chiến đấu, trong đó nhiệm vụ thâm canh tăng năng suất nông nghiệp được cụ thể hóa bằng khẩu hiệu "Trung Hòa hóa Hoằng Hóa",  giành kỳ được ba mục tiêu trong nông nghiệp: 5 tấn thóc /ha, 2,5 con lợn /ha và một lao động đảm bảo 1 ha gieo trồng trong tất cả các Hợp tác xã. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện gồm 19 ủy viên. Đồng chí Hoàng Đình Dê xã Hoằng Trinh được bầu làm Bí thư. Đồng chí Đinh Văn Khính, xã Hoằng Khánh được bầu làm Phó Bí thư thường trực. Đồng chí Nguyễn Thị Lương Xã Hoằng Trinh được bầu làm Phó Bí thư- Chủ tịch ủy ban hành chính huyện.

Minh Hiếu - Trung tâm VHTTTT&DL

(Theo Lịch sử đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân huyện Hoằng Hóa (1930-2015); NXB Sự Thật 2017)