Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1853
Hôm qua:
3365
Tuần này:
17445
Tháng này:
77356
Tất cả:
2245359

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên lĩnh vựcMức độ
1Lĩnh vực kinh doanh khí (Có 03 TTHC)2
2Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (Có 02 TTHC)2
3Lĩnh vực quản lý giá (Có 02 TTHC)2
4Lĩnh vực quản lý công sản (Có 16)2
5Lĩnh vực Lễ hội ( Có 02 TTHC)2
6Lĩnh vực gia đình (Có 06 TTHC)2
7Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Có 01 TTHC)2
8Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (Có 02 TTHC)2
9Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Có 11 TTHC; 6 LĐTBXH; 5 cơ sở trợ giúp xã hội)2
10Lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài (Có 01 TTHC)2
11Lĩnh vực trẻ em ( Có 02 TTHC)2
12Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (2 TTHC)2
13Lĩnh vực: Người có công ( Có 4 TTHC)2
14Lĩnh vực phòng chống tham nhũng (Có 05 TTHC)2
15Lĩnh vực xử lý đơn (Có 01 TTHC)2
16Lĩnh vực tiếp công dân (Có 01 TTHC)2
17Lĩnh vực giải quyết tố cáo (Có 01 TTHC)2
18Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (Có 02 TTHC)2
19Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến GD pháp luật (02 Thủ tục)2
20Lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong quản lý hành chính (02 TTHC)2
21Lĩnh vực Chứng thực (Có 12 TTHC)2
22Lĩnh vực Hộ tịch (Có 16 TTHC)2
23Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển (Có 03 TTHC)2
24Lĩnh vực Thủy lợi (Có 01 TTHC)2
25Lĩnh vực vực Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (Có 04 TTHC)2
26Lĩnh vực Lâm Nghiệm (Có 15 TTHC)2
27Lĩnh vực Viên chức (4 Thủ tục)2
28Lĩnh vực công chức (6 Thủ tục)2
29Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 2
30Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (Gồm 34 Thủ tục)2
31Lĩnh vực thi đua khen thưởng (Có 10 Thủ tục)2
32Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Có 04Thủ tục)2
33Lĩnh vực môi trường (Có 02 thủ tục)2
34Lĩnh vực Biển và Hải đảo (Có 01 thủ tục)2
35Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 20142
36Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc (Có 02 Thủ tục)2
37Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Có 01 Thủ tục)2
38Lĩnh vực hoạt động xây dựng (Có 03 Thủ tục)2
39Lĩnh vực Đất đai ( Có 27 thủ tục)2
40Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo (Có 10 thủ tục)2
41Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu (Có 05 thủ tục)2
42Lĩnh vực Đường thủy nội địa (Có 14 Thủ tục)2
43Lĩnh vực Công thương (Có 05 Thủ tục)2
44Lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch (có 2 thủ tục)2
45Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Có 19 thủ tục)2
46Lĩnh vực bảo trợ xã hội (Gồm 10 thủ tục trong đó LĐTB-XH 03 thủ tục, từ 1-3)2
47Lĩnh vực Văn hóa- Cơ sở (Có 08 thủ tục)2
48Lĩnh vực xuất bản (Có 02 thủ tục)3
49Lĩnh vực thư viện (Có 01 thủ tục)2
50Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Gồm 06 thủ tụ, trong đó LĐTB-XH 01 thủ tục Cơ sở GD 01 thủ tục-Mới ban hành)2
51Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (Gồm 08 thủ tục)2
52Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ (Gồm 02 thủ tục)2
53Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (Có 05 thủ tục)2

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm