Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
277
Hôm qua:
2235
Tuần này:
277
Tháng này:
77581
Tất cả:
1901181

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên lĩnh vựcMức độ
1Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (Có 02 TTHC)2
2Lĩnh vực quản lý giá (Có 02 TTHC)2
3Lĩnh vực quản lý công sản (Có 16)2
4Lĩnh vực Lễ hội ( Có 02 TTHC)2
5Lĩnh vực gia đình (Có 06 TTHC)2
6Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Có 01 TTHC)2
7Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (Có 02 TTHC)2
8Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Có 11 TTHC; 6 LĐTBXH; 5 cơ sở trợ giúp xã hội)2
9Lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài (Có 01 TTHC)2
10Lĩnh vực trẻ em ( Có 02 TTHC)2
11Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (2 TTHC)2
12Lĩnh vực: Người có công ( Có 4 TTHC)2
13Lĩnh vực phòng chống tham nhũng (Có 05 TTHC)2
14Lĩnh vực xử lý đơn (Có 01 TTHC)2
15Lĩnh vực tiếp công dân (Có 01 TTHC)2
16Lĩnh vực giải quyết tố cáo (Có 01 TTHC)2
17Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (Có 02 TTHC)2
18Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến GD pháp luật (02 Thủ tục)2
19Lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong quản lý hành chính (02 TTHC)2
20Lĩnh vực Chứng thực (Có 12 TTHC)2
21Lĩnh vực Hộ tịch (Có 16 TTHC)2
22Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển (Có 03 TTHC)2
23Lĩnh vực Thủy lợi (Có 01 TTHC)2
24Lĩnh vực vực Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (Có 04 TTHC)2
25Lĩnh vực Lâm Nghiệm (Có 15 TTHC)2
26Lĩnh vực Viên chức (4 Thủ tục)2
27Lĩnh vực công chức (6 Thủ tục)2
28Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 2
29Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (Gồm 34 Thủ tục)2
30Lĩnh vực thi đua khen thưởng (Có 10 Thủ tục)2
31Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Có 04Thủ tục)2
32Lĩnh vực môi trường (Có 02 thủ tục)2
33Lĩnh vực Biển và Hải đảo (Có 01 thủ tục)2
34Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 20142
35Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc (Có 02 Thủ tục)2
36Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Có 01 Thủ tục)2
37Lĩnh vực hoạt động xây dựng (Có 03 Thủ tục)2
38Lĩnh vực Đất đai ( Có 27 thủ tục)2
39Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo (Có 10 thủ tục)2
40Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu (Có 05 thủ tục)2
41Lĩnh vực Đường thủy nội địa (Có 14 Thủ tục)2
42Lĩnh vực Công thương (Có 05 Thủ tục)2
43Lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch (có 2 thủ tục)2
44Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Có 19 thủ tục)2
45Lĩnh vực bảo trợ xã hội (Gồm 10 thủ tục trong đó LĐTB-XH 03 thủ tục, từ 1-3)2
46Lĩnh vực Văn hóa- Cơ sở (Có 08 thủ tục)2
47Lĩnh vực xuất bản (Có 02 thủ tục)3
48Lĩnh vực thư viện (Có 01 thủ tục)2
49Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Gồm 06 thủ tụ, trong đó LĐTB-XH 01 thủ tục Cơ sở GD 01 thủ tục-Mới ban hành)2
50Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (Gồm 08 thủ tục)2
51Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ (Gồm 02 thủ tục)2
52Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (Có 05 thủ tục)2

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm