QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Lĩnh vực công chức, viên chức (gồm 04 Thủ tục)2
2Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (cấp huyện) 2
3Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 2
4Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh3
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh3
6Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh3
7Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh3
8Đăng ký thành lập hộ kinh doanh3
9Tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã3
10Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã3
11Đăng ký thành lập hợp tác xã 3
12Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã3
13Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3
14Đăng ký khi hợp tác xã chia3
15Đăng ký khi hợp tác xã tách3
16Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất3
17Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập3
18Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)3
19Giải thể tự nguyện hợp tác xã 3
20Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã3
21Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã3
22Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh3
23Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 3
24Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã3
25Lĩnh vực kinh doanh khí (Có 03 TTHC)2
26Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (Có 02 TTHC)2
27Lĩnh vực Lễ hội ( Có 02 TTHC)2
28Lĩnh vực gia đình (Có 06 TTHC)2
29Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Có 01 TTHC)2
30Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (Có 02 TTHC)2
31Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Có 11 TTHC; 6 LĐTBXH; 5 cơ sở trợ giúp xã hội)2
32Lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài (Có 01 TTHC)2
33Lĩnh vực trẻ em ( Có 02 TTHC)2
34Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (2 TTHC)2
35Lĩnh vực: Người có công ( Có 4 TTHC)2
36Lĩnh vực phòng chống tham nhũng (Có 05 TTHC)2
37Lĩnh vực xử lý đơn (Có 01 TTHC)2
38Lĩnh vực tiếp công dân (Có 01 TTHC)2
39Lĩnh vực giải quyết tố cáo (Có 01 TTHC)2
40Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (Có 02 TTHC)2
41Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến GD pháp luật (02 Thủ tục)2
42Lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong quản lý hành chính (02 TTHC)2
43Lĩnh vực Chứng thực (Có 12 TTHC)2
44Lĩnh vực Hộ tịch (Có 16 TTHC)2
45Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển (Có 03 TTHC)2
46Lĩnh vực Thủy lợi (Có 01 TTHC)2
47Lĩnh vực vực Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (Có 04 TTHC)2
48Lĩnh vực Lâm Nghiệm (Có 15 TTHC)2
49Lĩnh vực Viên chức (4 Thủ tục)2
50Lĩnh vực công chức (6 Thủ tục)2
51Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 2
52Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (Gồm 34 Thủ tục)2
53Lĩnh vực thi đua khen thưởng (Có 10 Thủ tục)2
54Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Có 04Thủ tục)2
55Lĩnh vực môi trường (Có 02 thủ tục)2
56Lĩnh vực Biển và Hải đảo (Có 01 thủ tục)2
57Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 20142
58Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc (Có 02 Thủ tục)2
59Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Có 01 Thủ tục)2
60Lĩnh vực hoạt động xây dựng (Có 03 Thủ tục)2
Truy cập
Hôm nay:
932
Hôm qua:
7175
Tuần này:
47367
Tháng này:
167681
Tất cả:
5068060