QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp quận, huyện
STTTên thủ tụcMức độ
1Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Có 11 TTHC; 6 LĐTBXH; 5 cơ sở trợ giúp xã hội)2
2Lĩnh vực: Quản lý lao động nước ngoài (Có 01 TTHC)2
3Lĩnh vực trẻ em ( Có 02 TTHC)2
4Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (2 TTHC)2
5Lĩnh vực: Người có công ( Có 4 TTHC)2
6Lĩnh vực phòng chống tham nhũng (Có 05 TTHC)2
7Lĩnh vực xử lý đơn (Có 01 TTHC)2
8Lĩnh vực tiếp công dân (Có 01 TTHC)2
9Lĩnh vực giải quyết tố cáo (Có 01 TTHC)2
10Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (Có 02 TTHC)2
11Lĩnh vực tuyên truyền phổ biến GD pháp luật (02 Thủ tục)2
12Lĩnh vực bồi thường Nhà nước trong quản lý hành chính (02 TTHC)2
13Lĩnh vực Chứng thực (Có 12 TTHC)2
14Lĩnh vực Hộ tịch (Có 16 TTHC)2
15Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển (Có 03 TTHC)2
16Lĩnh vực Thủy lợi (Có 01 TTHC)2
17Lĩnh vực vực Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (Có 04 TTHC)2
18Lĩnh vực Lâm Nghiệm (Có 15 TTHC)2
19Lĩnh vực Viên chức (4 Thủ tục)2
20Lĩnh vực công chức (6 Thủ tục)2
21Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 2
22Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (Gồm 34 Thủ tục)2
23Lĩnh vực thi đua khen thưởng (Có 10 Thủ tục)2
24Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Có 04Thủ tục)2
25Lĩnh vực môi trường (Có 02 thủ tục)2
26Lĩnh vực Biển và Hải đảo (Có 01 thủ tục)2
27Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 20142
28Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc (Có 02 Thủ tục)2
29Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (Có 01 Thủ tục)2
30Lĩnh vực hoạt động xây dựng (Có 03 Thủ tục)2
31Lĩnh vực Đất đai ( Có 27 thủ tục)2
32Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo (Có 10 thủ tục)2
33Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu (Có 05 thủ tục)2
34Lĩnh vực Đường thủy nội địa (Có 15 Thủ tục)2
35Lĩnh vực Công thương (Có 05 Thủ tục)2
36Lĩnh vực bảo trợ xã hội (Gồm 10 thủ tục trong đó LĐTB-XH 03 thủ tục, từ 1-3)2
37Lĩnh vực Văn hóa- Cơ sở (Có 08 thủ tục)2
38Lĩnh vực xuất bản (Có 02 thủ tục)3
39Lĩnh vực Karaoke, vũ trường (Có 02 TTHC)3
40Lĩnh vực thư viện (Có 01 thủ tục)2
41Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Gồm 06 thủ tụ, trong đó LĐTB-XH 01 thủ tục Cơ sở GD 01 thủ tục-Mới ban hành)2
42Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo (Gồm 08 thủ tục)2
43Lĩnh vực Hội, tổ chức phi Chính phủ (Gồm 02 thủ tục)2
Truy cập
Hôm nay:
1421
Hôm qua:
7175
Tuần này:
47856
Tháng này:
168170
Tất cả:
5068549