QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (Gồm 34 Thủ tục)
1=>> Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
2=>> Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
3=>> Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
4
=>> Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
5=>> Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS
6=>> Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS
7=>> Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
8=>> Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
9=>> Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
10=>> Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
11=>> Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
12=>> Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
13=>> Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
14=>> Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
15=>> Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
16=>> Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
17=>> Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
18=>> Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
19=>> Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
20=>> Đình chỉ hoạt động Trung tậm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
21=>> Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
22=>> Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
23=>> Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
24=>> Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
25=>> Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
26=>> Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
27=>> Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
28=>> Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
29=>> Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
30=>> Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
31=>> Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
32=>> Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
33=>> Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
34=>> Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở