QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hộ tịch (Có 16 TTHC)
1=>> Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2=>> Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
3=>> Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
4=>> Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
5=>> Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
6=>> ăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
7=>>
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
8=>>
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
9=>>
 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10=>>
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11=>>
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
12=>>
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
13=>>
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
14=>>
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
15=>>
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16=>>
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch