QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Có 11 TTHC; 6 LĐTBXH; 5 cơ sở trợ giúp xã hội)