QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

 

 CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN

20171214220426_IMG_7688.jpeg
Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND HUYỆN
 


20171216151453_IMG_7828.jpeg 

Đồng chí
LÊ HỒNG QUANG
TVHU - PCT TT. UBND HUYỆN

  
Untitled-3.jpg

Đồng chí
  LÊ VĂN PHÚC 
TVHU-PCT.UBND HUYỆN


20171216151417_IMG_7826.jpeg

                          Đồng chí 
   
               HOÀNG NGỌC DỰ
         HUV - PCT. UBND HUYỆN

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

7. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

2. PHÒNG NỘI VỤ

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3. PHÒNG TƯ PHÁP

9. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

4. THANH TRA HUYỆN

10. PHÒNG VĂN HÓA-THỂ THAO

5. PHÒNG KINH TẾ-HẠ TẦNG

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

6. PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

12. PHÒNG Y TẾ


LÃNH ĐẠO PHÒNG CHUYÊN MÔN

Văn phòng HĐND-UBND

1

Chu Văn Đoàn

Chánh văn phòng

2

Lê Đức Tuấn

P.Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Minh Hùng

P.Chánh Văn phòng

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Hùng Thao

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Ngọc

P.Trưởng phòng

3

Lê Sỹ Thắng

P.Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

1

Đoàn Văn Bằng

Trưởng phòng

2

Vương Thị Liên

P.Trưởng phòng

Thanh Tra huyện

1

Chu Hữu Khuyến

Chánh Thanh tra

2

Lê Thị Hiền

P.Chánh Thanh tra

3

Nguyễn Văn Tùng

P.Chánh Thanh tra

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng phòng

2

Lê Quang Thành

P.Trưởng phòng

 

 

 

 

Phòng Văn hóa -Thể thao

1

Trương Đình Thịnh

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Mãi

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Cao Thiên

P.Trưởng phòng

 

Phòng Tài nguyên-Môi trường

1

Nguyễn Văn Tiệm

Trưởng phòng

 

 

 

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Lê Trọng Trường

Trưởng phòng

2

Hoàng Văn Duy

P.Trưởng phòng

 3

Lê Bỉnh Nam

P.Trưởng phòng

Phòng lao động-Thương binh xã hội

1

Lê Văn Lộc

Trưởng phòng

2

Trương Văn Quế

P.Trưởng phòng

3

Nguyễn Đình Dục

P.Trưởng phòng

Phòng Y tế

1

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục-Đào tạo

1

Đoàn Đăng Khoa

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Nguyệt

P.Trưởng phòng

3

Lê Thu Lan

P.Trưởng phòng

4

Hoàng Thị Oanh

P.Trưởng phòng

Phòng NN-PTNT

1

Lê Văn Cường

Trưởng phòng

2

Lê Trọng Hòa

P.Trưởng phòng

3

Lê Bá Quyết

P.Trưởng phòng

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.TRUNG TÂM VĂN HÓA-THÔNG TIN-TT&DL

4. TRUNG TÂM GDNN-GDTX

2.TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

5. ĐỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
5129
Hôm qua:
4346
Tuần này:
35132
Tháng này:
69056
Tất cả:
6282964