QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức hội nghị nghe tình hình và kết quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 21:03:10 22/02/2019 (GMT+7)

Ngày 21/02/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị nghe tình hình và kết quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 1) và khu tái định cư kết hợp đấu giá đất tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 Để tiếp tục thực hiện đợt cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 1) và xây dựng các khu tái định cư kết hợp đấu giá đất ở tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến. Ngày 21/02/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị nghe tình hình và kết quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 1) và khu tái định cư kết hợp đấu giá đất tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nhuần – Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện – Chủ tịch hội đồng GPMB huyện cùng các đồng chí thành viên hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đường Gòng - Hải Tiến; Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện; Trưởng các phòng Tài chính kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Đội trưởng đội giao thông huyện; Phía xã có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, phó Bí thư thường trực, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xây dựng các xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến và cán bộ trung tâm tư vấn kiểm định Sở xây dựng tỉnh.
Thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 1) còn lại 3 xã ảnh hưởng là Hoằng Tiến, Hoằng Ngọc và Hoằng Đạo. Tại xã Hoằng Đạo, tổng số hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng là 197 hộ, với số tiền trên 48 tỷ 288 triệu đồng. Tính đến ngày 31/01/2019 đã chi trả thêm được 06 hộ, nâng tổng số hộ nhận tiền lên 162/197 hộ, còn lại 35 hộ chưa nhận tiền với số tiền trên 15 tỷ 125 triệu đồng. Về dự án tái định cư (TĐC) với tổng số hộ TĐC là 09 hộ, đã lập khu TĐC với tổng số lô là 200 lô; tổng số đối tượng bị ảnh hưởng GPMB là 73 hộ với số tiền trên 1 tỷ 63 triệu đồng. Về dự án đẩy lùi, các hộ thuộc trường hợp được hỗ trợ san lấp trên phần diện tích đẩy lùi do chênh lệch cốt sàn nền là 72 hộ, số hộ thu hồi đất nông nghiệp phía sau là 31 hộ. Tại xã Hoằng Tiến, tổng số hộ đã phê duyệt là 135 hộ, với số tiền là trên 32 tỷ 604 triệu đồng, trong đó đã chi trả và hoàn thành giải phóng mặt bằng đến ngày 20/02/2019 là 118/135 hộ, với số tiền trên 17 tỷ 506 triệu đồng, số hộ còn lại chưa nhận tiền là 17 hộ. Về dự án tái định cư có tổng số hộ TĐC dự kiến là 25 hộ, đã lập 3 khu với tổng số lô 174 lô, tổng số đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng là 11 đối tượng. Về đẩy lùi có tổng số là 53 hộ, đã chi trả 44/53 hộ, số đối tượng chưa đồng ý là 09 hộ. Tại xã Hoằng Ngọc tổng số đối tượng đã được phê duyệt GPMB 3 đợt là 61 hộ, số tiền trên 5 tỷ 418 triệu đồng. Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư xong 61/61 hộ. Về dự án tái định cư với tổng 06 hộ và đã lập 1 khu TĐC và bàn giao đất cho 06 hộ. Trong quá trình thực hiện, đa số hộ dân đều ủng hộ chủ trương dự án và hợp tác thực hiện. Tuy nhiên, tại xã Hoằng Đạo còn 35 hộ và xã Hoằng Tiến còn 17 hộ chưa nhận tiền đền bù và thắc mắc đề nghị kiểm kê lại tài sản, đồng thời các hộ thuộc diện tái định cư đang đề nghị tiếp tục ở lại trên phần đất còn lại sau khi thu hồi nên chưa nhận tiền.
Cũng tại hội nghị, trung tâm tư vấn, kiểm định Sở xây dựng tỉnh đã báo cáo kết quả tư vấn, kiểm định đối với các hộ đề nghị, đồng thời giải trình và kiến nghị các bước cải tạo của các hộ kiến nghị. Sau khi nghe trung tâm tư vấn, kiểm định Sở xây dựng tỉnh báo cáo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và định hướng các bước cải tạo của các hộ tại hội nghị.
Tại hội nghị này, các xã Hoằng Đạo, Hoằng Tiến và Hoằng Ngọc đã báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt dự án, đề xuất giải pháp thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến và qua nắm bắt trong quá trình chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, các thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng huyện và trưởng các phòng, ngành có liên quan, đã phát biểu đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện giải phóng mặt dự án.
 
Toàn cảnh hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị
 
Sau khi lắng nghe các ý kiến phản ánh và đề xuất của xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên tầm quan trọng của thực hiện dự án, tính gấp rút cần thiết cần thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án: Xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ quốc lộ 1A đi khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (giai đoạn 1) và khu tái định cư kết hợp đấu giá đất tại các xã Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc và Hoằng Tiến. Ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Hội đồng giải phóng mặt bằng đạt kết quả trong thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án. Đồng chí Chủ tich UBND huyện nhấn mạnh: Cần tiếp tục bám sát, tăng cường nhân lực, tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và kế hoạch. Phòng tài nguyên môi trường chủ trì, tham mưu giá đất khu đổi đất, hướng dẫn các xã trong việc thực hiện GPMB, thường xuyên báo có tình hình về Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch hội đồng GPMB để kịp thời chỉ đạo. Phòng tài chính kế hoạch kịp thời kịp thời đáp ứng về kinh phí, thời gian khi hội đồng GPMB yêu cầu để chi trả; đồng thời hướng dẫn các xã về kiểm kê, kiểm kê bổ sung tài sản đối với các hộ còn thắc mắc về tài sản và nghiệm thu công việc, kiểm định công trình xây dựng của Sở xây dựng theo hợp đồng và đền bù đúng quy định của pháp luật. Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ khu TĐC, phối hợp hội đồng GPMB để bố trí khu tái định cư cho các hộ khi có nhu cầu. Đối với xã Hoằng Đạo, Hoằng Tiến và Hoằng Ngọc đề nghị cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, vào cuộc để đẩy mạnh công tác GPMB trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã tổ chức phân công các thành viên, công chức chuyên môn đảm nhiệm công việc cụ thể, chuyên trách trong việc GPMB. Đặc biệt các xã mời các hộ dân lên văn phòng UBND xã giải thích, tuyên truyền đến từng hộ. Phấn đấu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa
Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
3273
Hôm qua:
6276
Tuần này:
36324
Tháng này:
156638
Tất cả:
5057017