QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

HTX Nông nghiệp

HỢP TÁC XÃ

Sau khi có Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và báo cáo tình hình hoạt động của HTX; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp”.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình Hợp tác xã rau củ quả an toàn xã Hoằng Thắng

Hợp tác xã (HTX) Rau củ quả an toàn xã Hoằng Thắng được thành lập tháng 4/2019 với 30 thành viên là những người trong xã tự nguyện tham gia HTX sản xuất rau củ quả an toàn do phụ nữ làm chủ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng rau các loại, bán buôn rau quả, cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp.

HTXDVNN Hoằng Phúc: mạnh dạn thực hiện mở rộng các dịch vụ trong sản xuất

Sau chuyển đổi mô hình HTX hoạt động theo luật HTX, hiện nay, HTXDV NN Hoằng Phúc có 15 thành viên, với vốn điều lệ 300 triệu đồng. Thời gian tới HTXDVNN Hoằng Phúc sẽ mạnh dạn đầu tư mua máy và mời gọi, tập hợp các đầu máy cày lồng, máy thu hoạch lúa trong xã để dịch vụ có hệ thống từ khâu làm đất đến thu hoạch nông sản cho bà con nông dân địa phương

HTXDVNN Hoằng Thắng: nhận thầu đất kém hiệu quả tạo việc làm cho xã viên

Nhằm tìm kiếm, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho các xã viên hợp tác xã, HTXDVNN Hoằng Thắng đã mượn lại 3ha đất canh tác kém hiệu quả để trồng Khoai tây.
Truy cập
Hôm nay:
5582
Hôm qua:
4346
Tuần này:
35585
Tháng này:
69509
Tất cả:
6283417