Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1773
Hôm qua:
4179
Tuần này:
15398
Tháng này:
75879
Tất cả:
2885282

Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Ngày 29/12/2019 09:19:48

Ngày 28/12/2019, tại phòng họp cơ quan, Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn - Thường vụ tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ các Ban tỉnh ủy dược phân công phụ trách, theo dõi huyện; phía huyện có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy.
20160913211757_IMG_3082.JPG

Tại hội nghị tập thể BTV Huyện ủy đã kiểm điểm rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kiểm điểm và nội dung được gợi ý kiểm điểm năm 2019. Qua kiểm điểm cho thấy: Năm 2019, tập thể BTV Huyện ủy Hoằng Hóa đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

 Để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, tập thể BTV Huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của tỉnh, của huyện. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu kế hoạch.

Từ kiểm điểm cũng cho thấy BTV Huyện ủy Hoằng Hóa đã quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập thể, cá nhân; các nội dung, chủ trương lớn theo Chương trình công tác năm đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ và thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BTV Huyện ủy trên các lĩnh vực. Song song với đó, BTV Huyện ủy Hoằng Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Cùng với kiểm điểm tập thể BTV, từng cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân của BTV Huyện ủy Hoằng Hóa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các thành viên dự hội nghị nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế; chuẩn bị các báo cáo tập thể, cá nhân nghiêm túc, sát thực tế tình hình địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Nghiêm túc nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế tập thể, cá nhân các đồng chí BTV Huyện ủy Hoằng Hóa xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, quyết liệt, kịp thời, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả; gắn vai trò, trách nhiệm của BTV, từng đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2019 đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ huyện Hoằng Hóa trong sạch vững mạnh

Buổi chiều, tại hội nghị, các đồng chí thường trực Huyện ủy, Uỷ viên BTV Huyện ủy, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng huyện ủy đã họp đánh giá tình hình công tác tháng 12/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2020; thảo luận chương trình công tác năm 2020 của BTV, BCH Đảng bộ huyên; thảo luận Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Hoằng Hóa; đánh giá, phân loại TCCS đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và một số nội dung khác./.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT – TTDL huyện

 

Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Đăng lúc: 29/12/2019 09:19:48 (GMT+7)

Ngày 28/12/2019, tại phòng họp cơ quan, Ban Thường vụ huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019.

 Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn - Thường vụ tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ các Ban tỉnh ủy dược phân công phụ trách, theo dõi huyện; phía huyện có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy.
20160913211757_IMG_3082.JPG

Tại hội nghị tập thể BTV Huyện ủy đã kiểm điểm rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kiểm điểm và nội dung được gợi ý kiểm điểm năm 2019. Qua kiểm điểm cho thấy: Năm 2019, tập thể BTV Huyện ủy Hoằng Hóa đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội.

 Để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, tập thể BTV Huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của tỉnh, của huyện. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu kế hoạch.

Từ kiểm điểm cũng cho thấy BTV Huyện ủy Hoằng Hóa đã quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với tập thể, cá nhân; các nội dung, chủ trương lớn theo Chương trình công tác năm đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ và thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BTV Huyện ủy trên các lĩnh vực. Song song với đó, BTV Huyện ủy Hoằng Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng.

Cùng với kiểm điểm tập thể BTV, từng cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân của BTV Huyện ủy Hoằng Hóa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các thành viên dự hội nghị nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế; chuẩn bị các báo cáo tập thể, cá nhân nghiêm túc, sát thực tế tình hình địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách.

Nghiêm túc nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế tập thể, cá nhân các đồng chí BTV Huyện ủy Hoằng Hóa xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, quyết liệt, kịp thời, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả; gắn vai trò, trách nhiệm của BTV, từng đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2019 đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ huyện Hoằng Hóa trong sạch vững mạnh

Buổi chiều, tại hội nghị, các đồng chí thường trực Huyện ủy, Uỷ viên BTV Huyện ủy, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng huyện ủy đã họp đánh giá tình hình công tác tháng 12/2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2020; thảo luận chương trình công tác năm 2020 của BTV, BCH Đảng bộ huyên; thảo luận Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Hoằng Hóa; đánh giá, phân loại TCCS đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và một số nội dung khác./.

Thanh Hằng – Trung tâm VHTT – TTDL huyện

 

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm