QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 14:54:14 31/12/2020 (GMT+7)

Sáng ngày 31/12/2020, Ban dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh điểm cầu huyện Hoằng Hóa.jpg
Toàn cảnh điểm cầu huyện Hoằng Hóa
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa, đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyện viên Ban dân vận huyện ủy, đại diện lãnh đạo UB MTTQ huyện – các đoàn thể chỉnh trị xã hội huyện, trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn.
Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác dân vận.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.
Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dân vận năm 2020. Theo đó, năm 2020, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phối hợp trong công tác dân vận.
Ban Dân vận Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nắm tình hình Nhân dân, tổ chức cho Nhân dân góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác dân vận năm 2020 đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, đời sống của Nhân dân.
Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động trong công tác dân vận. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động Nhân dân, gần gũi Nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của Nhân dân. Đi liền với đó là thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiên hà cho dân. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng của các phòng trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”…
Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, sở, ngành và các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị để quán triệt, nghiên cứu bổ sung nhằm thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, tập trung nghiên cứu, bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới và của năm 2021 được nêu trong báo cáo. Cùng với đó, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là lực lượng vũ trang cần nghiên cứu bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp vào các chương trình ký kết, phối hợp cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện
 
Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
2331
Hôm qua:
4321
Tuần này:
21964
Tháng này:
58962
Tất cả:
5574773