Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
998
Hôm qua:
6272
Tuần này:
27973
Tháng này:
111956
Tất cả:
4789842

Huyện đoàn Hoằng Hóa: Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn

Ngày 13/08/2019 16:22:57

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Nhiệm vụ này luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoằng Hóa quan tâm, chú trọng. Đồng thời xây dựng tổ chức đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

 Trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm. Công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ ĐVTN trên địa bàn huyện được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên.
 
l1.jpg
 
Các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, đồng thời triển khai nhiều giải pháp, phong trào, hoạt động xung kích; qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Để làm tốt công tác rèn luyện tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Hoằng Hóa đã chỉ đạo đoàn cơ sở tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên thông qua những nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Hoằng Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, như tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đối thoại với cấp ủy về công tác thanh niên; thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
Thông qua các hoạt động đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng tạo động lực để ĐVTN phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Từ các phong trào đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo đó, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn tiến hành nghiêm túc; kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì. Các cấp bộ Đoàn xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tạo nguồn phát triển Đảng cho từng năm tại các cơ sở Đoàn; tiến hành rà soát đội ngũ đoàn viên để giới thiệu với cấp ủy xem xét, kết nạp tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong ĐVTN; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên... Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong huyện, thời gian qua chất lượng đoàn viên trong tổ chức đoàn từng bước được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ Đoàn viên xuất sắc, khá đạt 80%, số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng hằng năm đều tăng, chất lượng có sự chuyển biến rõ rệ. Trong 5 năm trở lại đây, Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.395 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 1.203 đảng viên trẻ. Trong đó, đa số đảng viên mới được kết nạp đều là đảng viên trẻ, tuổi dưới 30, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày một cao hơn. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 104 đồng chí là cán bộ đoàn viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp; nhiều đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc tham gia cấp ủy cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong thanh niên hiện không đồng đều ở các khối, các đối tượng, tầng lớp thanh niên...
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu phấn đấu của nhiều người trẻ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn thanh niên huyện Hoằng Hóa. Thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào, tạo môi trường để ĐVTN thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú để được giới thiệu, kết nạp Đảng. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Hoằng Hóa học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “làm theo lời Bác”, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến, để cuộc vận động này thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng thường xuyên của thanh niên trên địa bàn./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Huyện đoàn Hoằng Hóa: Quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn

Đăng lúc: 13/08/2019 16:22:57 (GMT+7)

Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Nhiệm vụ này luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoằng Hóa quan tâm, chú trọng. Đồng thời xây dựng tổ chức đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

 Trong nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm. Công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ ĐVTN trên địa bàn huyện được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên.
 
l1.jpg
 
Các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, đồng thời triển khai nhiều giải pháp, phong trào, hoạt động xung kích; qua đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Để làm tốt công tác rèn luyện tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Hoằng Hóa đã chỉ đạo đoàn cơ sở tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên thông qua những nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Hoằng Hóa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, như tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, đóng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đối thoại với cấp ủy về công tác thanh niên; thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
Thông qua các hoạt động đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng tạo động lực để ĐVTN phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Từ các phong trào đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Theo đó, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn tiến hành nghiêm túc; kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì. Các cấp bộ Đoàn xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tạo nguồn phát triển Đảng cho từng năm tại các cơ sở Đoàn; tiến hành rà soát đội ngũ đoàn viên để giới thiệu với cấp ủy xem xét, kết nạp tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong ĐVTN; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên... Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ đoàn trong huyện, thời gian qua chất lượng đoàn viên trong tổ chức đoàn từng bước được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ Đoàn viên xuất sắc, khá đạt 80%, số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng hằng năm đều tăng, chất lượng có sự chuyển biến rõ rệ. Trong 5 năm trở lại đây, Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.395 đoàn viên ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 1.203 đảng viên trẻ. Trong đó, đa số đảng viên mới được kết nạp đều là đảng viên trẻ, tuổi dưới 30, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày một cao hơn. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 104 đồng chí là cán bộ đoàn viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp; nhiều đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc tham gia cấp ủy cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong thanh niên hiện không đồng đều ở các khối, các đối tượng, tầng lớp thanh niên...
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu phấn đấu của nhiều người trẻ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn thanh niên huyện Hoằng Hóa. Thời gian tới, tổ chức Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào, tạo môi trường để ĐVTN thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú để được giới thiệu, kết nạp Đảng. Đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Hoằng Hóa học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “làm theo lời Bác”, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến, để cuộc vận động này thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng thường xuyên của thanh niên trên địa bàn./.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm