Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1165
Hôm qua:
6272
Tuần này:
28140
Tháng này:
112123
Tất cả:
4790009

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng về chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Ngày 13/01/2020 08:56:01

Thực hiện các bước quy trình và kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 11/01/2020, tại hội trường cơ quan Huyện ủy, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng về chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội nghị (1).JPG
 
Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBDN, UBMTTQVN huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy 37 xã, thị trấn cũng về dự.

 
Ảnh 2. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc đã đề nghị các Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chất lượng, tiến độ theo kế hoạch chung, quán triệt, thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, định hướng, chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị tốt các bước và điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, hoàn thành việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, đặc biệt là đối với các đảng bộ xã, thị trấn và chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảm bảo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, không phô trương hình thức, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
Ảnh 3. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.JPG.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
 
Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lựa chọn, giới thiệu và bầu cử những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, tâm huyết, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ .. gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cùng với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội phải, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương.
 
Ảnh 4.JPG
 
Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện báo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện ( lần 2); Thông qua tờ trình chủ đề, phương châm hành động và hệ thống chỉ tiêu của báo cáo chính trị đại hội; Quán triệt hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phụ vụ đại hội. Đồng thời tại hội nghị cũng đưa ra dự thảo chủ đề đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “ Tiếp tục nâng cao năng lực lành đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống quê hương, khát vọng vươn lên đô thị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư , huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phân đấu năm 2025 được công nhận độ thị của Tỉnh và đến năm 2030 huyện trở thành thị xã” và đưa ra dự kiến chương tình trong tâm: Chương trình phát triển du lịch huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình phat triển kinh tế biển giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình phát triên nông nghiệp ứng với công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình ứng dụng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Ảnh 5. Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.JPG
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề xuất một số giải pháp, nhằm thực công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung vào các vấn về chủ đề đại hội; phương châm hành động; chương trình trọng tâm và các khêu đợt phá.
 
Ảnh 7. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận và bế mạc hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận và bế mạc hội nghị.
 
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị giao các ban đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Tổ công tác của Huyện ủy tham mưu Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thống nhất chỉ đạo và phối hợp với các đảng ủy kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ, tình hình chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ đối với Thường trực Huyện ủy. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu kĩ văn bản để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đại biểu các cấp tại địa phương, xây dựng kế hoạch của đơn vị, rà soát từng bước tổ chức đại hội. Chú trọng đến công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực trạng của Đảng bộ xã, xác định rõ phương hướng, mục tiêu và các khâu đột phá nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo về chất lượng và số lượng, xác định đúng đối tượng; quá trình chuẩn bị Đại hội cần nắm chắc tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đảng và chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kế hoạch, tiến độ, thời gian, chỉ đạo; lựa chọn đại hội điểm; công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tháo gỡ trong quá trình chỉ đạo, chuẩn bi đại hội.
Tại hội nghị này, Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở Đảng và 108 Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.
Thế Khải – Trung tâm VHTT, TT & DL

Huyện ủy Hoằng Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng về chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Đăng lúc: 13/01/2020 08:56:01 (GMT+7)

Thực hiện các bước quy trình và kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 11/01/2020, tại hội trường cơ quan Huyện ủy, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng về chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

Ảnh 1. Toàn cảnh hội nghị (1).JPG
 
Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBDN, UBMTTQVN huyện; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy 37 xã, thị trấn cũng về dự.

 
Ảnh 2. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc đã đề nghị các Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chất lượng, tiến độ theo kế hoạch chung, quán triệt, thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, định hướng, chỉ đạo của cấp trên; chuẩn bị tốt các bước và điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, hoàn thành việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, đặc biệt là đối với các đảng bộ xã, thị trấn và chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảm bảo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, không phô trương hình thức, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
Ảnh 3. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.JPG.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
 
Thông qua đại hội đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lựa chọn, giới thiệu và bầu cử những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, tâm huyết, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ .. gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cùng với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội phải, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương.
 
Ảnh 4.JPG
 
Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện báo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện ( lần 2); Thông qua tờ trình chủ đề, phương châm hành động và hệ thống chỉ tiêu của báo cáo chính trị đại hội; Quán triệt hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phụ vụ đại hội. Đồng thời tại hội nghị cũng đưa ra dự thảo chủ đề đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “ Tiếp tục nâng cao năng lực lành đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống quê hương, khát vọng vươn lên đô thị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư , huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phân đấu năm 2025 được công nhận độ thị của Tỉnh và đến năm 2030 huyện trở thành thị xã” và đưa ra dự kiến chương tình trong tâm: Chương trình phát triển du lịch huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình phat triển kinh tế biển giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình phát triên nông nghiệp ứng với công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Chương trình ứng dụng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Ảnh 5. Đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao tặng giấycho các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.JPG
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề xuất một số giải pháp, nhằm thực công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung vào các vấn về chủ đề đại hội; phương châm hành động; chương trình trọng tâm và các khêu đợt phá.
 
Ảnh 7. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận và bế mạc hội nghị.JPG
Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận và bế mạc hội nghị.
 
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị giao các ban đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Tổ công tác của Huyện ủy tham mưu Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thống nhất chỉ đạo và phối hợp với các đảng ủy kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ, tình hình chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ đối với Thường trực Huyện ủy. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu kĩ văn bản để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đại biểu các cấp tại địa phương, xây dựng kế hoạch của đơn vị, rà soát từng bước tổ chức đại hội. Chú trọng đến công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực trạng của Đảng bộ xã, xác định rõ phương hướng, mục tiêu và các khâu đột phá nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn tới. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo về chất lượng và số lượng, xác định đúng đối tượng; quá trình chuẩn bị Đại hội cần nắm chắc tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đảng và chuẩn bị các điều kiện, nội dung phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kế hoạch, tiến độ, thời gian, chỉ đạo; lựa chọn đại hội điểm; công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tháo gỡ trong quá trình chỉ đạo, chuẩn bi đại hội.
Tại hội nghị này, Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 15 tổ chức cơ sở Đảng và 108 Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.
Thế Khải – Trung tâm VHTT, TT & DL

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm