QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Huyện uỷ Hoằng Hoá tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tham mưu, giúp việc BCĐ 35

Đăng lúc: 21:21:53 24/11/2020 (GMT+7)

Ngày 24/11/2020, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới huyện (Ban Chỉ đạo 35 huyện Hoằng Hoá) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

 1. Toàn cảnh hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng BCĐ 35 huyện dự, chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ, tổ thư ký giúp việc, đội ngũ cộng tác viên BCĐ 35 cấp huyện; tổ quản lý điều hành trang facebook huyện, BTV Huyện đoàn, đội an ninh – Công an huyện, lãnh đạo, phóng viên Trung tâm VHTT – TT&DL huyện và đội ngũ cộng tác viên BCĐ 35 cấp cơ sở.

2. Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng BCĐ 35 huyện khai mạc hội nghị.jpg
Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng BCĐ 35 huyện khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đoàn Thị Hải -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được huyện Hoằng Hoá xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đồng thời, cũng là bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35 từ huyện đến cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu, độc trong một số lĩnh vực chuyên sâu đạt hiệu quả hơn, đồng chí đã đề nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nôi dung được truyền đạt, đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để nảy sinh những khuynh hướng, quản điểm trái chiều để các thế lực thù địch kích động, lôi kéo chống phá Đảng, nhà nước và chế độ; chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thù địch. Sau hội nghị, mỗi đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao một cách tốt nhất, góp phần bảo vệ an ninh, giữ vững hoà bình đất nước.

3. Đồng chí Phạm Văn Tuấn – Trưởng Phòng thông tin, báo chí và xuất bản Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ....jpg
Đồng chí Phạm Văn Tuấn – Trưởng Phòng thông tin, báo chí và xuất bản Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ....
4. ... Và, đồng chí Thượng tá Lê Việt Hồng – Phó Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hoá truyền đạt các chuyên đề.jpg
.. Và, đồng chí Thượng tá Lê Việt Hồng – Phó Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hoá truyền đạt các chuyên đề

 

Tại hội nghị tập huấn, các thành phần dự tập huấn được nghe đồng chí Phạm Văn Tuấn – Trưởng Phòng thông tin, báo chí và xuất bản Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Thượng tá Lê Việt Hồng – Phó Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hoá và cán bộ Ban tuyên giáo Huyện uỷ truyền đạt các chuyên đề: Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ, tổ thu ký giúp việc và đội ngũ cộng tác viên BCĐ 35 cấp huyện; Kỹ năng nhận diện, phòng chống, phản bác thông tin sai sự thật trên internet và mạng xã hội; xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác trên mạng xã hội. Các học viên cũng đã cùng trao đổi, thảo luận và thực hành kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

5. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Phó Trưởng BCĐ 35 huyện bế mạc hội nghị.jpg
Đồng chí Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Phó Trưởng BCĐ 35 huyện bế mạc hội nghị
 

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp nắm được những nội dung cốt lõi về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật trong tình hình hiện nay; thành thục kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong quản lý, điều hành và đấu tranh. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn huyện, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ, chức trách được giao trước yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thanh Quý – Trung tâm VHTT – TT&DL

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
2538
Hôm qua:
4321
Tuần này:
22171
Tháng này:
59169
Tất cả:
5574980