Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
10
Hôm qua:
3507
Tuần này:
10
Tháng này:
89203
Tất cả:
2898602

Trung tâm BDCT huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2019

Ngày 16/07/2019 09:57:18

Sáng 16/7/2019, tại hội trường cơ quan, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hoằng Hóa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện, lãnh đạo, giảng viên TTBDCT huyện cùng toàn thể học viên.

d1.JPG
Toàn cảnh lễ Khai giảng
 
Trong 10 ngày học tập, các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019 sẽ được cán bộ, giảng viên TTBCDT huyện truyền đạt các chuyên đề bồi dưỡng Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH, Phát triển giáo dục và đào tại, khoa học và công nghệ, xây dựng văn óa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số chuyên đề khác. Sau khi được học tập các chuyên đề, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.
d2.jpg
Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện khai mạc buổi lễ

 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy đề nghị: các cán bộ giảng viên TTBDCT huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và tài liệu học tập để truyền đạt kiến thức đến các học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn; Các học viên tập trung tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi trong quá trình học tập để làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt.
 
d3.JPG
Đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 
Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Trung tâm BDCT huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa II năm 2019

Đăng lúc: 16/07/2019 09:57:18 (GMT+7)

Sáng 16/7/2019, tại hội trường cơ quan, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hoằng Hóa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019. Dự khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện, lãnh đạo, giảng viên TTBDCT huyện cùng toàn thể học viên.

d1.JPG
Toàn cảnh lễ Khai giảng
 
Trong 10 ngày học tập, các học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019 sẽ được cán bộ, giảng viên TTBCDT huyện truyền đạt các chuyên đề bồi dưỡng Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển KTXH, Phát triển giáo dục và đào tại, khoa học và công nghệ, xây dựng văn óa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường Quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và một số chuyên đề khác. Sau khi được học tập các chuyên đề, các học viên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.
d2.jpg
Đồng chí Phó Giám đốc TTBDCT huyện khai mạc buổi lễ

 
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy đề nghị: các cán bộ giảng viên TTBDCT huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và tài liệu học tập để truyền đạt kiến thức đến các học viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn; Các học viên tập trung tiếp thu bài giảng, tích cực trao đổi trong quá trình học tập để làm bài thu hoạch đạt chất lượng tốt.
 
d3.JPG
Đồng chí Hoàng Thị Định – Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 
Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm