QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hoằng Hóa: Bế mạc mạc kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng lúc: 05:36:42 21/12/2019 (GMT+7)

Ngày 20/12/2019, HĐND huyện Hoằng Hóa Khóa XX , Nhiệm kỳ 2019-2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự có đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Huy Lượng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa XX; Trưởng, Phó Ban các Ban HĐND huyện; đại diện các Ban của Huyện ủy; Chủ tịch MTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; Trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Viện trưởng viện kiểm soát nhân dân, chánh án toà án nhân dân huyện; Chi cục trưởng chi cục thi hành án, Trưởng đoàn hội thẩm tòa án nhân dân huyện; thủ trưởng ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND 37 xã, thị trấn cũng về dự kỳ họp.

Ảnh 1. Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện.JPG
 Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện

Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX, nhiện kỳ 2016 – 2021 tiếp tục dành thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện về những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị liên quan đến tài nguyên môi trường. Đồng thời tại kỳ họp này các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Ảnh 2. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.JPG
Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN trên địa bàn huyện năm 2019, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển trên địa bàn huyện năm 2019 và những năm tiếp theo, đó là: Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế đã kéo dài của nhiều năm trước đây cũng như những tồn tại, hạn chế mới phát sinh trong năm 2019 và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống của nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất vật liệu mới, các cụm công nghiệp làng nghề; chủ động đấu mới với các Bộ, ngành Trung ương, huy động tối đa các nguồn lực gắn với đường giao thông. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo hướng hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bám đuổi công việc, tăng cường sự phối hợp trong công việc, tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị và người dân; nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, kiên quyết xử lý những cán bộ công chức có hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và hình ảnh của huyện. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án lớn trên địa bàn huyện và chuẩn bị tốt các dự án khởi công mới năm 2020, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp Hoằng Phụ, cụm công nghiệp Thắng – Thái, cụm công nghiệp phía bắc huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, phấn đấu giữ vững vị trí nhóm đầu cả tỉnh về giáo dục mũi nhọn; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chào mừng và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm; nâng cao chất lượng hoạt động tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với những hồ sơ còn tồn đọng; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đúng tiến độ; thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quy chế phối hợp giữa các lực lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tại kỳ họp, 100% đại biểu đã miễn nhiệm chức danh ủy viên viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Lê Thanh Cảnh – Nguyên Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện vì chuyển công tác; đồng thời bầu bổ sung đồng chí Trương Đình Thịnh - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện làm ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ảnh 4. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.JPG
 Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Ảnh 5 (1).JPG

Ảnh 5.JPG

Tại kỳ họp, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị và cá nhân đạt được trong năm 2019, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 31 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Ảnh 8. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc tại kỳ họp.JPG
 Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm đại hội Đảng bộ các cấp nên để tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020. Đồng thời đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu sau: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và phát triển kinh tế đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tích cực tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, yếu kém đã được nêu ra trong báo cáo của UBND huyện. Nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao giáo dục và đào tạo, chú trọng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập… Tăng cường chỉ đạo, củng cố quốc phòng-an ninh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự ở những nơi đang tiềm ẩn phức tạp; không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ từ huyện đến cơ sở. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, HĐND huyện giao năm 2020. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm soát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Thế Khải – Trung tâm VHTT,TT và DL

 

 

 

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
4095
Hôm qua:
26146
Tuần này:
41911
Tháng này:
148799
Tất cả:
6362707