QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Hoằng Hóa khóa XX của đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đăng lúc: 08:56:54 28/07/2020 (GMT+7)

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Ảnh 1. Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX.JPG
Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XX

 Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; HĐND huyện đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã có những tác động bất lợi đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 (theo giá so sánh) ước đạt hơn 6.382 tỷ đồng, bằng 38,95% kế hoạch, bằng 92,45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số lĩnh vực có những kết quả nổi bật, như: xây dựng NTM, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, thu ngân sách, quốc phòng – an ninh được ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt…  Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có tổng diện tích cây trồng liên kết theo chuỗi giá trị là 636,7ha; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 12.622 tấn, bằng 108% cùng kỳ. Huyện tiếp tục tập trung hướng dẫn 6 xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu, 5 thôn kiểu mẫu. Hoạt động sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động xây dựng, tiểu thủ công nghiệp vẫn được duy trì và có bước phát triển đối với ngành nghề mộc mỹ nghệ, sửa chữa cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng… Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới; đặc biệt là trước yêu cầu phải giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực, cố gắng tạo dựng trong chặng đường vừa qua; kiên quyết không để “mất đà” phát triển của huyện; HĐND huyện yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND huyện chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND huyện phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

 Thưa các vị đại biểu!

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, thông báo của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp; báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, của các ngành có liên quan và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện. HĐND huyện đã dành thời gian thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm 2020. HĐND huyện thống nhất nhận định: Nhiệm vụ sáu tháng cuối năm là rất quan trọng, khối lượng công việc còn nhiều và quyết định sự hoàn thành nhiệm vụ trong cả năm 2020 mà nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 12 đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm đòi hỏi các cấp chính quyền và nhân dân trong huyện phải tập trung triển khai thực hiện một cách quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ảnh 2. Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc và giao nhiệm vụ trong thời gian tới.JPG

Đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc và giao nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện, HĐND yêu cầu UBND huyện, các cấp, các phòng, ngành, địa phương tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Tập trung lãnh đạo thực hiện rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra, trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu khó đạt kế hoạch; khắc phục những hạn chế trong 6 tháng, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Hai là,  Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu – mùa, vụ đông; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão. Chỉ đạo thực hiện công tác thủy lợi mùa khô phục vụ SXNN. Bảo đảm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo tái đàn, bổ sung đàn lợn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/HU của Huyện ủy và Đề án phát triển thủy sản. Tăng cường chỉ đạo các xã đăng ký xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu hoàn thành các nội dung tiêu chí, trình cấp trên thẩm định; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch 99; phương án đánh số nhà, tên đường ở nông thôn.

Ba là, Đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp liên quan đến các cụm công nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch. Thực hiện quyết liệt công tác GPMB để thực hiện đầu tư dự án. Hoàn thành đồ án, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn và đô thị Hải Tiến; triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung các đô thị: Phú - Quý; Thịnh - Lộc... tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước, đường điện sáng theo chỉ tiêu đã đăng ký.

Bốn là, Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh cá thể; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 trình HĐND huyện và báo cáo tỉnh theo quy định.

Năm là, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, ngày lễ, kỷ niệm, nhất là tuyên truyền đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt kế hoạch sáp nhập trường, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án dạy Tiếng Anh, Đề án thành lập Trường THCS chất lượng cao; chỉ đạo tổ chức tốt kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống các dịch bệnh, nhất là phòng chống đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo; công tác dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động.

Sáu là, Giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH. Hoàn thành nhiệm vụ QP-QS địa phương. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão. Thực hiện kịp thời công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết kết luận sau thanh tra, đơn thư KN-TC, các vụ việc nổi cộm ở cơ sở.

Thưa các vị đại biểu!

Qua xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra, HĐND huyện đã thông qua 08 nghị quyết quan trọng về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020; nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ chi và phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019; nghị quyết về điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP; nghị quyết phê chuẩn phương án quản lý và sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 19 mặt bằng đã được phê duyệt tại các xã, thị trấn: Hoằng Thịnh, H.Thái, H.Thành, H.Thắng, H.Lưu, H.Tiến, H.Đồng, H.Kim, H.Trinh, H.Sơn, thị trấn Bút Sơn; nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; nghị quyết về phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2020 - 2025; nghị quyết về phê duyệt danh mục nghiên cứu khảo sát lập dự án đầu tư giai đoạn 2020 – 2025. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện và các phong, ngành chức năng sớm cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Các ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cần chủ động và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân trong  huyện  thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã thông qua.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện hoan nghênh sự phối hợp của UBND huyện và đóng góp của các phòng, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân và cử tri trong huyện; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện sức khoẻ, hạnh phúc.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XX.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thế Khải – Trung Tâm VHTT, TT&DL huyện

 

 

Truy cập
Hôm nay:
8837
Hôm qua:
4158
Tuần này:
20791
Tháng này:
84826
Tất cả:
5600637