Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1470
Hôm qua:
6272
Tuần này:
28445
Tháng này:
112428
Tất cả:
4790314

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 tại huyện Hoằng Hóa

Ngày 19/08/2019 16:44:57

Ngày 15.08.2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 tại huyện Hoằng Hóa.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài chính, phía huyện Hoằng Hóa có đồng chí Lê Xuân Thu Bí- Tỉnh uỷ viên – Bí thư- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- PBT- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó CT HĐND, Trưởng các phòng, cơ quan: Tài chính- Kế hoạch, TNMT, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thuế.

1. toàn cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại Hoằng Hóa.JPG
Toàn cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại Hoằng Hóa.
 
Về dự phòng ngân sách huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2016-2018: Tổng dự phòng ngân sách huyện trong 3 năm là 31 tỷ 243 triệu đồng, trong đó đã sử dụng 14 tỷ 319 triệu đồng, chưa sử dụng 16 tỷ 924 triệu đồng. Hàng năm, trên cơ sở số trích lập dự phòng được HĐND huyện quyết nghị, UBND huyện Hoằng Hóa đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất chưa có trong dự toán bảo đảm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đối với nguồn dự phòng chưa sử dụng của các năm được xem như nguồn tiết kiệm chi, được tổng hợp vào nguồn kết dư ngân sách.
 
2. thành viên đoàn giám sát phát biểu.JPG
thành viên đoàn giám sát phát biểu.

3..JPG
 
Trong giai đoạn 2016 – 2018, tổng tăng thu ngân sách cấp huyện là 229 tỷ 276 triệu đồng (so với dự toán tỉnh giao), trong đó tăng thu không kể tiền sử dụng đất là 39 tỷ 585 triệu đồng. Đối với việc sử dụng nguồn tăng thu, huyện đã thực hiện trích 50% tăng thu ngân sách (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương. Khoản trích lại này đã được bổ sung cho các đơn vị theo nhu cầu tiền lương tăng theo Nghị định của Chính phủ. Đối với nguồn tăng thu chưa sử dụng của các năm được xem như nguồn tiết kiệm chi, được tổng hợp vào nguồn kết dư ngân sách. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện phân bổ cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và các sự nghiệp để bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.
 
4. đc Le Sỹ Nghiêm- CT UBND huyện Hoằng Hóa.JPG
 đc Lê Sỹ Nghiêm- CT UBND huyện Hoằng Hóa.

5.và ông Lê Huy Lượng -PCT HĐND huyện giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu.JPG
và ông Lê Huy Lượng -PCT HĐND huyện giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu.
 
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của huyện. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Thanh Sơn- Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh khẳng định, các hoạt động thu, chi, sử dụng nguồn vốn dự phòng và tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hoằng Hóa cơ bản đúng Luật Ngân sách; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để huyện Hoằng Hóa khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, của kiểm toán Nhà nước và của các ngành cấp trên trong việc thu, chi tài chính ngân sách. UBND huyện rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót đã nêu qua giám sát và qua kiểm toán Nhà nước để hằng năm lập dự toán thu, chi ngân sách, quản lý nguồn dự phòng ngân sách, nguồn tăng thu ngân sách theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và thực hiện giao hết dự toán chi thường xuyên ngay từ đầu năm, hạn chế việc bổ sung dự toán ngân sách để tiết kiệm chi. Trích lập nguồn dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương đúng quy định; không sử dụng nguồn ngân sách tiền lương để đưa vào cân đối ngân sách thực hiện nhiệm vụ khác. Quản lý nguồn dự phòng đúng quy định của Luật Ngân sách; bố trí vốn cho các dự án nằm trong danh mục và kế hoạch vốn trung hạn của huyện. Xây dựng kế hoạch lộ trình xử lý nợ đọng cơ bản cấp huyện và cấp xã bảo đảm quy định Luật Đầu tư công; kiên quyết dừng, không bố trí dự án khởi công mới khi chưa xử lý được nợ đọng và chưa rõ nguồn vốn đầu tư. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm về các sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2020-2025 trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện để tăng thu ngân sách; tiết kiệm chi để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh
Tuyết Mai: Đài Hoằng Hóa

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 tại huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 19/08/2019 16:44:57 (GMT+7)

Ngày 15.08.2019, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 tại huyện Hoằng Hóa.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài chính, phía huyện Hoằng Hóa có đồng chí Lê Xuân Thu Bí- Tỉnh uỷ viên – Bí thư- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- PBT- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó CT HĐND, Trưởng các phòng, cơ quan: Tài chính- Kế hoạch, TNMT, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thuế.

1. toàn cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại Hoằng Hóa.JPG
Toàn cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại Hoằng Hóa.
 
Về dự phòng ngân sách huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2016-2018: Tổng dự phòng ngân sách huyện trong 3 năm là 31 tỷ 243 triệu đồng, trong đó đã sử dụng 14 tỷ 319 triệu đồng, chưa sử dụng 16 tỷ 924 triệu đồng. Hàng năm, trên cơ sở số trích lập dự phòng được HĐND huyện quyết nghị, UBND huyện Hoằng Hóa đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất chưa có trong dự toán bảo đảm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đối với nguồn dự phòng chưa sử dụng của các năm được xem như nguồn tiết kiệm chi, được tổng hợp vào nguồn kết dư ngân sách.
 
2. thành viên đoàn giám sát phát biểu.JPG
thành viên đoàn giám sát phát biểu.

3..JPG
 
Trong giai đoạn 2016 – 2018, tổng tăng thu ngân sách cấp huyện là 229 tỷ 276 triệu đồng (so với dự toán tỉnh giao), trong đó tăng thu không kể tiền sử dụng đất là 39 tỷ 585 triệu đồng. Đối với việc sử dụng nguồn tăng thu, huyện đã thực hiện trích 50% tăng thu ngân sách (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương. Khoản trích lại này đã được bổ sung cho các đơn vị theo nhu cầu tiền lương tăng theo Nghị định của Chính phủ. Đối với nguồn tăng thu chưa sử dụng của các năm được xem như nguồn tiết kiệm chi, được tổng hợp vào nguồn kết dư ngân sách. UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện phân bổ cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và các sự nghiệp để bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.
 
4. đc Le Sỹ Nghiêm- CT UBND huyện Hoằng Hóa.JPG
 đc Lê Sỹ Nghiêm- CT UBND huyện Hoằng Hóa.

5.và ông Lê Huy Lượng -PCT HĐND huyện giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu.JPG
và ông Lê Huy Lượng -PCT HĐND huyện giải trình một số vấn đề đoàn giám sát nêu.
 
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của huyện. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phạm Thanh Sơn- Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh khẳng định, các hoạt động thu, chi, sử dụng nguồn vốn dự phòng và tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hoằng Hóa cơ bản đúng Luật Ngân sách; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để huyện Hoằng Hóa khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, của kiểm toán Nhà nước và của các ngành cấp trên trong việc thu, chi tài chính ngân sách. UBND huyện rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót đã nêu qua giám sát và qua kiểm toán Nhà nước để hằng năm lập dự toán thu, chi ngân sách, quản lý nguồn dự phòng ngân sách, nguồn tăng thu ngân sách theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và thực hiện giao hết dự toán chi thường xuyên ngay từ đầu năm, hạn chế việc bổ sung dự toán ngân sách để tiết kiệm chi. Trích lập nguồn dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương đúng quy định; không sử dụng nguồn ngân sách tiền lương để đưa vào cân đối ngân sách thực hiện nhiệm vụ khác. Quản lý nguồn dự phòng đúng quy định của Luật Ngân sách; bố trí vốn cho các dự án nằm trong danh mục và kế hoạch vốn trung hạn của huyện. Xây dựng kế hoạch lộ trình xử lý nợ đọng cơ bản cấp huyện và cấp xã bảo đảm quy định Luật Đầu tư công; kiên quyết dừng, không bố trí dự án khởi công mới khi chưa xử lý được nợ đọng và chưa rõ nguồn vốn đầu tư. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm về các sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2020-2025 trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện để tăng thu ngân sách; tiết kiệm chi để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh
Tuyết Mai: Đài Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm