QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Bí thư Đảng ủy điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác

Đăng lúc: 08:51:46 28/07/2020 (GMT+7)

Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Phạm Văn Phượng, Bí thư Đảng bộ thị trấn Bút Sơn- Huyện Hoằng Hóa luôn giữ gìn phẩm chất người lính Cụ Hồ, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, đồng chí Phượng tích cực tham gia công tác tại cơ sở. Trưởng thành từ phong trào Đoàn Thanh niên, được sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ và nhân dân trong xã, đồng chí Phượng giữ nhiều trọng trách. Trong 25 năm công tác có tới gần 10 năm đồng chí giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đảng ủy.

Dù trải qua cương vị nào, đồng chí Phượng cũng luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Từ năm 2015 đến nay, với vai trò là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn, đồng chí Phượng  cùng tập thể cấp ủy đã lãnh đạo địa phương giành nhiều thành tựu phát triển nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đều từ 15-16%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 58,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%. Đảng bộ thị trấn liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, năm 2019, một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương là thực hiện chủ trương sáp nhập 2 xã: Hoằng Phúc, Hoằng Vinh với thị trấn để thành lập thị trấn Bút Sơn mới quy mô, diện tích dân số đông hơn. Trước khi triển khai, nhiều cán bộ, nhân dân 2 địa phương còn tâm tư, do dự về việc sáp nhập. đồng chí Phượng cùng tập thể cấp ủy đã bàn bạc, thống nhất ra nghị quyết chuyên đề để tập trung quán triệt, lãnh đạo thực hiện chủ trương, kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện,
đồng chí đã sâu sát cùng với từng chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương làm tốt công tác tư tưởng, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà gần 99% số cử tri đồng ý sáp nhập. HĐND thị trấn Bút Sơn được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Đến nay, việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức ổn định. Bộ máy mới của địa phương đã đi vào hoạt động hiệu quả và đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

1....jpg

Theo đồng chí Phượng, để làm tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào của địa phương, bản thân ông và tập thể cấp ủy thị trấn luôn đặc biệt đề cao, coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, đồng chí chỉ đạo quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương. 100% số cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác, đây chính là cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn chặt chẽ với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương. Đặc biệt, để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, đồng chí chỉ đạo tập thể Đảng ủy hằng năm căn cứ tình hình thực tế địa phương lựa chọn xác định công việc đột phá đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. ban hành các nghị quyết chuyên đề đúng với tinh thần của huyện ủy gắn với tình hình thực tiễn của đại phương.  Điển hình, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, với vai trò là Bí thư đảng bộ- CT HĐND, đồng chí cùng Đảng ủy nhanh chóng ban hnahf nghị quyết nhiệm kỳ và song hành 1 số nghị quyết chuyên đề như: NQ  Chỉnh trang đô thị, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ tại hộ; NQ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội giai đoạn 2020- 2025
Các công việc đột phá đều đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực ở địa phương như nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường thôn xóm... đồng chí cũng như các cán bộ, đảng viên đều cam kết gương mẫu, thực hiện nghiêm các nội dung đăng ký.

Thực hiện  sự điều động của Ban tổ chức ngày 22/06/2020, đồng chí Phượng được chỉ định tham gia  uv BCH đảng bộ, uv BTV, giữ chức Bí thư đảng ủy xã Hoằng Phong.Phát huy những giá trị tốt đẹp và nền tảng vững chắc của thị trấn Bút Sơn, ông Phượng cho biết thời gian tới bản thân cùng tập thể Đảng ủy  xã Hoăng Phong sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Hải, thường vụ đảng ủy- Phó CT HĐND TT Bút Sơn, nơi đồng chí Phượng từng công tác, nhận xét: trong suốt thời gian công tác, đồng chí Phượng luôn là cán bộ mẫn cán, sâu sát và hết mình với các công việc được giao. Góp phần đưa thị trấn Bút Sơn xứng tầm là trung tâm kinh tế- chính trị- văn hóa xã hội của huyện. Dù được lãnh đạo huyện cũng như các đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân đánh giá cao nhưng đồng chí  luôn khiêm tốn, nỗ lực không ngừng vì phong trào và sự phát triển của địa phương.

Với những thành tích xuất sắc, nổi bật liên tục, vừa qua, đồng chí Phạm Văn Phượng vinh dự là 1 trong số cá nhân trong huyện được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. 

Sinh thời Bác Hồ đã căn dặn: “lấy dân làm gốc”, nếu làm một mình thì hiệu quả không cao nên mỗi chi bộ đến Đảng bộ xã, thị trấn phải là sợi chỉ đỏ kết nối, tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đó cũng chính là suy nghĩ, hành động làm theo lời Bác hiệu quả, thiết thực nhất của đồng chí Phạm Văn Phượng- nguyên Bí thư Đảng uỷ - TT Bút Sơn, nay là Bí thư đảng ủy  xã Hoằng Phong./.

Tuyết Mai: TTVHTTTT và Du lịch 

Truy cập
Hôm nay:
4392
Hôm qua:
26146
Tuần này:
42207
Tháng này:
149096
Tất cả:
6363003