Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3428
Hôm qua:
3761
Tuần này:
28631
Tháng này:
89114
Tất cả:
2898513

Giao ban khối khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 17/07/2019 16:58:14

Ngày 16/7/2019, tại phòng họp Trung tâm y tế huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì Hội nghị.

 Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Văn Phúc- Huyện ủy viên- PCT UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo; các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
gb1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
 
Thực hiện công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và triển khai hiệu quả các nhện vụ của công tác khoa giáo phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Qua đó cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo và khuyến học: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, giữ vững vị trí đứng đầu tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS; công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm và phát huy hiệu quả. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: tích cực phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế và các chương trình y tế mục tiêu. Lĩnh vực thể thao, gia đình, trẻ em: đã phát động sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, tăng cường xây dựng gia đình văn hóa, không bạo lực, tăng cường hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm: tập trung cho công tác giải quyết việc làm mới cho trên 1600 lao động, tích cực truyền nghề nhằm tăng lượng lao động đã qua đào tạo. Lĩnh vực khoa học công nghệ: đã chú trọng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; chú trọng công tác khuyến nông và thú y, tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, chính xác. Lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng. Cũng tại hội nghị đã đánh giá sâu kết quả thực hiện NQ 04 của Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vơi công tác đảm bảo vê sinh an toàn thực phẩm" và NQ số 05 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường.
Tại ý kiến phát biểu của đồng chí PCT UBND huyện và ý kiến kết luận hội nghị của đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tựu chung: 6 tháng cuối năm, các ngành trong khối khoa giáo cần rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch phù hợp để cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tăng cường quan tâm đến công tác tư tưởng- nhất là những đơn vị trường học và các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị sáp nhập theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh; các đơn vị chuẩn bị sáp nhập sẵn sàng công tác chuẩn bị mọi điều kiện như văn bản liên quan, cơ sở vật chất để việc sáp nhập diễn ra thuận lợi; tích cực triển khai và chọn lựa thí sinh tham gia Hội thi "Báo cáo viên giỏi năm 2019" và "tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của TW, tỉnh, huyện về lĩnh vực phụ trách; tích cực làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trong khối./.
Minh Hiếu - Đài TT Hoằng Hóa

Giao ban khối khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng lúc: 17/07/2019 16:58:14 (GMT+7)

Ngày 16/7/2019, tại phòng họp Trung tâm y tế huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Tới - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì Hội nghị.

 Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Văn Phúc- Huyện ủy viên- PCT UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo; các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
gb1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
 
Thực hiện công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và triển khai hiệu quả các nhện vụ của công tác khoa giáo phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Qua đó cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo và khuyến học: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, giữ vững vị trí đứng đầu tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS; công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm và phát huy hiệu quả. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: tích cực phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế và các chương trình y tế mục tiêu. Lĩnh vực thể thao, gia đình, trẻ em: đã phát động sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, tăng cường xây dựng gia đình văn hóa, không bạo lực, tăng cường hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Lĩnh vực đào tạo nghề và giải quyết việc làm: tập trung cho công tác giải quyết việc làm mới cho trên 1600 lao động, tích cực truyền nghề nhằm tăng lượng lao động đã qua đào tạo. Lĩnh vực khoa học công nghệ: đã chú trọng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; chú trọng công tác khuyến nông và thú y, tăng cường công tác vệ sinh môi trường. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời, chính xác. Lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng. Cũng tại hội nghị đã đánh giá sâu kết quả thực hiện NQ 04 của Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vơi công tác đảm bảo vê sinh an toàn thực phẩm" và NQ số 05 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường.
Tại ý kiến phát biểu của đồng chí PCT UBND huyện và ý kiến kết luận hội nghị của đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tựu chung: 6 tháng cuối năm, các ngành trong khối khoa giáo cần rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch phù hợp để cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tăng cường quan tâm đến công tác tư tưởng- nhất là những đơn vị trường học và các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị sáp nhập theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh; các đơn vị chuẩn bị sáp nhập sẵn sàng công tác chuẩn bị mọi điều kiện như văn bản liên quan, cơ sở vật chất để việc sáp nhập diễn ra thuận lợi; tích cực triển khai và chọn lựa thí sinh tham gia Hội thi "Báo cáo viên giỏi năm 2019" và "tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của TW, tỉnh, huyện về lĩnh vực phụ trách; tích cực làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trong khối./.
Minh Hiếu - Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm