Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1226
Hôm qua:
2568
Tuần này:
12517
Tháng này:
47736
Tất cả:
2042674

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình về học tập kinh nghiệm của Hoằng Hóa trong việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính

Ngày 07/06/2019 16:16:29

Chiều ngày 6/6, tại hội trường UBND huyện Hoằng Hóa, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình về học tập kinh nghiệm của Hoằng Hóa trong việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính.

Tham gia buổi học tập kinh nghiệm có đồng chí Phạm Thị Tuyết – PGĐ Sở nội vụ tỉnh Hòa Bình - Trưởng đoàn cùng 120 đồng chí lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình; đồng chí Lê Văn Nhuần – PCT Thường trực UBND huyện Hoằng Hóa và lãnh đạo, chuyên viên phòng nội vụ huyện.
 
hb.JPG
 
Đối với huyện Hoằng Hóa, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện đã hoàn thành. Sau sáp nhập, huyện giảm từ 363 thôn xuống còn 237 thôn, 7 tổ dân phố giảm xuống còn 6 tổ dân phố; nhân sự cán bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập giảm 1.088 người, còn 1.125 người. Đạt được kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, việc sáp nhập được thực hiện khoa học, phù hợp với đặc điểm, thực tết của địa phương. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đang được huyện Hoằng Hóa tập trung thực hiện, đến nay, huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 11 xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp, tỷ lệ cử tri đồng ý sáp nhập đạt tỷ lệ 95,2%, tỷ lệ đại biểu HĐND cấp xã và HĐND huyện tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đạt 100%. Dự kiến sau sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hoằng Hóa từ 43 đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm xuống còn 37 đơn vị; trong năm 2019, huyện cũng đang thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác cải cách hành chính của huyện thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực trên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; công tác cải cách thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản tối đa về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đã được thực hiện tại UBND huyện và 43/43 xã, thị trấn…
Đối với tỉnh Hòa Bình, việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố được thực hiện và hoàn thành sớm, sau sáp nhập, toàn tỉnh đã giảm 576 thôn, xóm, hiện tỉnh đang tiếp tục trình để giảm thêm 46 thôn, xóm. Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện: tỉnh Hòa Bình đang thực hiện các bước, sau sắp xếp, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 1 huyện là huyện Kỳ Sơn và sáp nhập huyện này vào TP.Hòa Bình; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 59 xã, đồng thời giảm cán bộ, công chức tương đương (dự kiến giảm khoảng trên 1.500 cán bộ chuyên trách cấp xã), hiện tỉnh Hòa Bình đang bắt đầu lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Tại buổi làm việc, huyện Hoằng Hóa và đoàn cán bộ tỉnh Hòa Bình đã cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính của 2 đơn vị; chia sẻ các giải pháp sắp xếp hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất kỹ thuật sau sáp nhập, như: giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chuyên trách ở xã, thị trấn; giải pháp bố trí, sử dụng cơ sở vật chất, công sở làm việc của các xã mới; giải pháp chính sách hỗ trợ, một số giải pháp khác để đảm bảo của chính quyền và nhân dân…/.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình về học tập kinh nghiệm của Hoằng Hóa trong việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính

Đăng lúc: 07/06/2019 16:16:29 (GMT+7)

Chiều ngày 6/6, tại hội trường UBND huyện Hoằng Hóa, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình về học tập kinh nghiệm của Hoằng Hóa trong việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính.

Tham gia buổi học tập kinh nghiệm có đồng chí Phạm Thị Tuyết – PGĐ Sở nội vụ tỉnh Hòa Bình - Trưởng đoàn cùng 120 đồng chí lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hòa Bình; đồng chí Lê Văn Nhuần – PCT Thường trực UBND huyện Hoằng Hóa và lãnh đạo, chuyên viên phòng nội vụ huyện.
 
hb.JPG
 
Đối với huyện Hoằng Hóa, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố hiện đã hoàn thành. Sau sáp nhập, huyện giảm từ 363 thôn xuống còn 237 thôn, 7 tổ dân phố giảm xuống còn 6 tổ dân phố; nhân sự cán bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập giảm 1.088 người, còn 1.125 người. Đạt được kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, việc sáp nhập được thực hiện khoa học, phù hợp với đặc điểm, thực tết của địa phương. Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đang được huyện Hoằng Hóa tập trung thực hiện, đến nay, huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri ở 11 xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp, tỷ lệ cử tri đồng ý sáp nhập đạt tỷ lệ 95,2%, tỷ lệ đại biểu HĐND cấp xã và HĐND huyện tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đạt 100%. Dự kiến sau sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hoằng Hóa từ 43 đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm xuống còn 37 đơn vị; trong năm 2019, huyện cũng đang thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác cải cách hành chính của huyện thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực trên các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; công tác cải cách thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản tối đa về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt; áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đã được thực hiện tại UBND huyện và 43/43 xã, thị trấn…
Đối với tỉnh Hòa Bình, việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố được thực hiện và hoàn thành sớm, sau sáp nhập, toàn tỉnh đã giảm 576 thôn, xóm, hiện tỉnh đang tiếp tục trình để giảm thêm 46 thôn, xóm. Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện: tỉnh Hòa Bình đang thực hiện các bước, sau sắp xếp, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 1 huyện là huyện Kỳ Sơn và sáp nhập huyện này vào TP.Hòa Bình; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Hòa Bình sẽ giảm 59 xã, đồng thời giảm cán bộ, công chức tương đương (dự kiến giảm khoảng trên 1.500 cán bộ chuyên trách cấp xã), hiện tỉnh Hòa Bình đang bắt đầu lấy ý kiến cử tri trong việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Tại buổi làm việc, huyện Hoằng Hóa và đoàn cán bộ tỉnh Hòa Bình đã cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và công tác cải cách hành chính của 2 đơn vị; chia sẻ các giải pháp sắp xếp hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất kỹ thuật sau sáp nhập, như: giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chuyên trách ở xã, thị trấn; giải pháp bố trí, sử dụng cơ sở vật chất, công sở làm việc của các xã mới; giải pháp chính sách hỗ trợ, một số giải pháp khác để đảm bảo của chính quyền và nhân dân…/.
Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm