Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
882
Hôm qua:
4110
Tuần này:
12735
Tháng này:
101928
Tất cả:
2911322

Lớp cán bộ nguồn huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Hoằng Hải.

Ngày 12/08/2019 16:11:35

Ngày 10/08/2019, Lớp nguồn cán bộ huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 đã tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Hoằng Hải góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

n1.JPG
 
Tham gia lễ trao tiền hỗ trợ có giảng viên trường chính trị tỉnh cùng các đồng chí trong ban cán sự lớp cán bộ nguồn huyện ; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyềny, các ban, ngành, đoàn thể xã Hoằng Hải cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An Lạc, xã Hoằng Hải.
Thôn An Lạc, xã Hoằng Hải, là đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM. được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Lớp cán bộ nguồn huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ, góp phần giúp thôn hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời là hoạt động ý nghĩa của lớp nguồn Hoằng Hóa trong gắn việc học lý thuyết với thực tiễn cuộc sống. Tại buổi lễ, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn và lãnh đạo các đoàn thể thôn đã cảm ơn sự quan tâm của huyện nói chung và lớp cán bộ nguồn Hoằng Hóa nói riêng, đồng thời củng cố quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM, cùng xã Hoằng Hải cán đích Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

Lớp cán bộ nguồn huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Hoằng Hải.

Đăng lúc: 12/08/2019 16:11:35 (GMT+7)

Ngày 10/08/2019, Lớp nguồn cán bộ huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 đã tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Hoằng Hải góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

n1.JPG
 
Tham gia lễ trao tiền hỗ trợ có giảng viên trường chính trị tỉnh cùng các đồng chí trong ban cán sự lớp cán bộ nguồn huyện ; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyềny, các ban, ngành, đoàn thể xã Hoằng Hải cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An Lạc, xã Hoằng Hải.
Thôn An Lạc, xã Hoằng Hải, là đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng NTM. được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Lớp cán bộ nguồn huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 - 2026 đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ, góp phần giúp thôn hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời là hoạt động ý nghĩa của lớp nguồn Hoằng Hóa trong gắn việc học lý thuyết với thực tiễn cuộc sống. Tại buổi lễ, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn và lãnh đạo các đoàn thể thôn đã cảm ơn sự quan tâm của huyện nói chung và lớp cán bộ nguồn Hoằng Hóa nói riêng, đồng thời củng cố quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM, cùng xã Hoằng Hải cán đích Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.
Thế Khải – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm