Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2367
Hôm qua:
5849
Tuần này:
41262
Tháng này:
125245
Tất cả:
4803131

HUYỆN ỦY

Ngày 15/10/2018 10:59:58

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
BT  Huyện ủy-
Chủ tịch HĐND huyện

 

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI
PBT. TTr Huyện ủy

 

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

Đồng chí
LÊ XUÂN THU

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM

Đồng chí
LÊ HUY LƯỢNG

Đồng chí
NGUYỄN ĐÌNH TỚI

Đồng chí
LÊ VĂN NGHĨA

Đồng chí
CHU THẾ SÂM

Đồng chí
TRƯƠNG VĂN ĐÀO

Đồng chí
LƯU HUY BÌNH

 

Đồng chí
LÊ VĂN ĐẠM

 

 

 

  

  

HUYỆN ỦY

Đăng lúc: 15/10/2018 10:59:58 (GMT+7)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Đồng chí
LÊ XUÂN THU
BT  Huyện ủy-
Chủ tịch HĐND huyện

 

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI
PBT. TTr Huyện ủy

 

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND huyện

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

Đồng chí
LÊ XUÂN THU

Đồng chí
ĐOÀN THỊ HẢI

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM

Đồng chí
LÊ HUY LƯỢNG

Đồng chí
NGUYỄN ĐÌNH TỚI

Đồng chí
LÊ VĂN NGHĨA

Đồng chí
CHU THẾ SÂM

Đồng chí
TRƯƠNG VĂN ĐÀO

Đồng chí
LƯU HUY BÌNH

 

Đồng chí
LÊ VĂN ĐẠM

 

 

 

  

  

Chương trình công tác của UBND

Thống kê giải quyết TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm