Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1220
Hôm qua:
2568
Tuần này:
12511
Tháng này:
47730
Tất cả:
2042668

 CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN

Đồng chí
LÊ SỸ NGHIÊM
PBT-CT.UBND HUYỆN

 

Đồng chí
LÊ VĂN NHUẦN
PCT-TT.UBND HUYỆN

 

 

Đồng chí
NGUYỄN ĐÌNH TUY
HUV-PCT.UBND HUYỆN
 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

7. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

2. PHÒNG NỘI VỤ

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

3. PHÒNG TƯ PHÁP

9. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

4. THANH TRA HUYỆN

10. PHÒNG VĂN HÓA-THỂ THAO

5. PHÒNG KINH TẾ-HẠ TẦNG

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

6. PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH

12. PHÒNG Y TẾ

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.TRUNG TÂM VH-TT

4. ĐÀI TRUYỀN THANH

2.TRẠM KHUYẾN NÔNG

5. TRUNG TÂM GDNN-GDTX

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

6. ĐỘI GIAO THÔNG VẬN TẢI

       

 

 

Chương trình công tác của UBND

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm