QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hoằng Hóa – chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 17:29:29 05/06/2020 (GMT+7)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Trung ương, của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã xây nên một Hoằng Hóa có diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

 1. Công sở xã Hoằng Đạo.jpg
Công sở xã Hoằng Đạo

Mặc dù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hoằng Hóa gặp nhiều khó khăn với xuất phát điểm khá thấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn chưa có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo cao, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện còn thiếu và yếu, năm 2011 nông nghiệp chiếm tỉ trọng tới 45%, công nghiêp-xây dựng mới đạt 30% và dịch vụ-thương mại 25% trong cơ cấu kinh tế của huyện; thu nhập bình quân đầu người ở mức 13,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 17,49%, số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện chỉ đạt 6,7 tiêu chí /xã, văn hóa xã hội chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy – chính quyền huyện, của các xã, thị trấn, sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của nhân dân, sau 10 năm triển khai, bộ mặt nông thôn ở các xã trong huyện đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

2. Nhà văn hoá thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu.png
Nhà văn hoá thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu

Lấy phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dâng hưởng thụ” làm mục tiêu, định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Chính vì vậy, từ chỗ coi chương trình xây dựng nông thôn mới là một dự án đầu tư mà chủ thể là Nhà nước, gắn với đó là tâm lý bị động, trông chờ, ỷ lại, mỗi người dân trên địa bàn huyện đã nhận thấy chủ thể chính là người dân nông thôn, còn Nhà nước chỉ đóng vai trò là bà đỡ, đồng thời xác định trách nhiệm xây dựng nông thôn mới là của cả xã hội. Từ đó, huyện đã chủ động, sáng tạo trong huy động sức dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.  BCĐ xây dựng NTM huyện đã chọn xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu đạt huyện nông thôn mới năm 2020. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các xã tranh thủ tốt thời cơ, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều công trình trọng điểm như khu công sở, trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2011 – 2019, nhân dân đã ủng hộ 87.993 ngày công, hiến 25,6 ha đất để mở rộng đường và xây dựng công trình phúc lợi,  phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới” sớm trở thành làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua tại mỗi địa phương.

3. Cổng làng Nhân Ngọc xã Hoằng Trạch.jpg
 Cổng làng Nhân Ngọc xã Hoằng Ngoc
 

Đến nay, huyện đã có 42/42 xã đạt chuẩn NTM - sau sáp nhập là 36 xã, huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM; hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, thuộc tốp dẫn đầu các huyện trong tỉnh. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản ngày càng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng, khu du lịch Hải Tiến đã có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư, đang dần trở thành điểm du lịch hấp dẫn, năm 2019 thu hút trên 1,5 triệu lượt khách đến nghỉ dưỡng; thu nhập bình quân trên địa bàn huyện năm 2019 đạt 45,6 triệu đồng/người, gấp 3,3 lần so với năm 2011, khu vực nông thôn có mức thu nhập 45,2 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,03% giảm 15,46%, số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện tăng 12,3 tiêu chí/xã so với khi triển khai thực hiện chương trình; nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao trong nông nghiệp ngày càng phát triển như: nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và nuôi áp dụng công nghệ cao trong nhà màng, sản xuất rau quả đạt chuẩn VietGAP tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất giống lúa lai, giống ngô lai F1 theo chuỗi liên kết…

4. Thu hoạch ngô sinh khối tại xã Hoằng Lưu.jpg
Thu hoạch ngô sinh khối tại xã Hoằng Lưu

Với mục tiêu: nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, huyện Hoằng Hóa đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều chương trình trọng tâm, đề án, dự án phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Hoằng Hoá đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 08/7/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt trong nông nghiệp. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/9/2016 của BTV Huyện ủy về công tác đổi điền, dồn thửa lần 3 và tích tụ ruộng đất để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sau đổi điền bình quân mỗi hộ nông dân trong huyện canh tác trên 1,8 thửa ruộng, giảm 2,4 thửa; Xây dựng và thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Đồng NTTS Công nghệ cao xã Hoằng Yến.jpg
Đồng NTTS Công nghệ cao xã Hoằng Yến
 

Đề án nuôi trồng thuỷ sản nước lợ bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là chuyển hơn 600 ha đất chua mặn trồng lúa kém hiệu quả khu vực ven sông Cung, sông Lạch Trường, sông Mã sang nuôi trồng thủy sản và trồng dừa để nâng cao hiệu quả kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng các Hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động có hiệu quả gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ nông sản như: Hợp tác xã Quỳ Chữ làm dịch vụ mạ khay cấy máy, sản xuất tiêu thụ lúa lai F1; HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Hoằng Hợp làm dịch vụ mạ khay cấy máy, liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với các siêu thị, cửa hàng, bếp ăn tập thể; HTX Hoằng Lưu làm dịch vụ mạ khay cấy máy và dịch vụ nuôi trồng tiêu thụ sản phẩm thủy sản để nhân rộng ra toàn huyện. Đã triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) hiện đã có 3 sản phẩm mắm tôm, mắm tép và nước mắm cốt Lê Gia xã Hoằng Phụ được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá hạng 4 sao, sản phẩm nước mắm Khúc Phụ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể đã và đang trở thành thương hiệu có uy tín với người tiêu dùng. Các sản phẩm chế biến từ thủy sản như nước mắm Khúc Phụ, nước mắm Lê Gia đã xây dựng thương hiệu và ngày càng được mở rộng thị trường; mỗi năm các làng nghề trong huyện sản xuất và tiêu thụ 13,5 triệu lít nước mắm truyền thống. Ngành thủy sản đang giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động thường xuyên và tạo việc làm cho trên 4000 lao động thời vụ; Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 14-2-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện đã đầu tư hệ thống giao thông quy mô lớn theo hướng đô thị hóa, trong đó, đã có trên 15km đường đô thị thứ yếu 4 làn xe, chỉ giới đường đỏ từ 22 đến 28m.

6. Trường THPT Lương Đắc Bằng.jpg
Trường THPT Lương Đắc Bằng
 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 -NQ/HU ngày 14/8/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Với các cơ chế hỗ trợ đầu tư và chỉ đạo hiệu quả nên tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 98,4%, chất lượng giáo dục luôn dẫn đầu trong tỉnh, luôn chú trọng công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh và lao động trẻ; Chương trình “phát triển du lịch”: từ năm 2011 đến 2019 khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng trong đó có tập đoàn lớn như Flamingo đến đầu tư; đến năm 2019, đã có 6.300 phòng nghỉ, đón được 1.5 triệu lượt khách (tăng 30 lần so với năm 2012), doanh thu đạt 1.725 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 3.500 lao động ở các địa phương. Hiện du lịch Hải Tiến đã và đang kết nối với các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện; Tập trung chỉ đạo, phát triển công nghiệp: đã thành lập 5 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Nam Gòng, cụm công nghiệp Quốc lộ 1A, cụm công nghiệp Hoằng Phụ, cụm công nghiệp Thái Thắng, cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và đã thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 606 doanh nghiệp hoạt động tạo việc làm cho 25.000 lao động, tiêu biểu như Nhà máy chế biến gia cầm xuất khẩu VietAvis với diện tích 5,3 ha tại xã Hoằng Quỳ có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, công suất chế biến 2.500 con gà/giờ; công ty cổ phần Delta chuyên sản xuất bóng và trang phục thể thao; Nhà máy may DHA, Nhà máy phân bón Tiến Nông...

7. Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Dellta.jpg
Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Dellta
 

Cùng với các chính sách của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện đã ban hành các cơ chế hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, huyện đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước các cấp (trực tiếp và lồng ghép), huyện đã chỉ đạo các xã, thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt. Từ năm 2011 đến năm 2019, tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện đạt 9.747.311 triệu đồng. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách và vốn lồng ghép khác, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp để xây dựng công trình công cộng với 126.225 triệu đồng, chiếm 1,3%; Nhân dân hiến đất, xây dựng nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp, con em xa quê ủng hộ 4.278.663 triệu đồng, chiếm 43,89% tổng nguồn vốn.

8. Khu du lịch tâm linh Hòn Bò xã Hoằng Trường.png
Khu du lịch tâm linh Hòn Bò xã Hoằng Trường
 

Hoằng Hoá hôm nay đang khoác lên mình “chiếc áo mới”, diện mạo NTM khởi sắc minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự chung sức, đồng lòng của đảng bộ và nhân dân trong huyện. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; phấn đấu đến năm 2025 có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt NTM kiểu mẫu, 40 thôn đạt thôn kiểu mẫu là mục tiêu mà Hoằng Hoá đang đặt ra trong những năm tới. Đây cũng là tiền đề để Đảng bộ - chính quyền, quân và dân huyện Hoằng Hóa tiếp tục đoàn kết, thống nhất tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng đến xây dựng đô thị hóa nông thôn, góp phần đưa quê hương Hoằng Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Quý – Trung tâm VHTT – TT&DL

Các tin khác
Truy cập
Hôm nay:
9062
Hôm qua:
4158
Tuần này:
21016
Tháng này:
85051
Tất cả:
5600862