QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hoằng Hoá – nâng tầm nông thôn mới

Đăng lúc: 16:15:14 03/06/2020 (GMT+7)

Cùng với nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện Hoằng Hoá đang nỗ lực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao và hướng tới mục tiêu đến năm 2030, phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV với dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

1. Đường về khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.jpg

Đường về khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến

Sau 10 năm xây dựng NTM, huyện Hoằng Hoá đã có 42/42 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Sau hội nghị thẩm định huyện nông thôn mới của tỉnh với 100% số phiếu đồng ý đề nghị công nhận huyện Hoằng Hoá đạt huyện nông thôn mới, hiện huyện đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn thẩm định huyện nông thôn mới của trung ương về kiểm tra, thẩm định, công nhận huyện Hoằng Hoá đạt chuẩn nông thôn mới. Song song với nhiệm vụ này và bên cạnh việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện Hoằng Hoá đang nỗ lực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao và hướng tới mục tiêu đến năm 2030, phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV với dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

Tính đến đầu năm 2020, huyện Hoằng Hoá đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của huyện đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao, hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, thu nhập giữa các xã trong huyện tương đối đồng đều. Có được thành quả này là do Hoằng Hoá đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy được sức dân trong xây dựng NTM.

2. Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - Thị trấn Bút Sơn.jpg

 Trường THCS Nhữ Bá Sỹ - Thị trấn Bút Sơn

Cụ thể, việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn được lồng ghép với chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ công nghiệp hóa, đô thị hóa. Nhờ đó, các công trình giao thông, trường học, y tế được đầu tư đồng bộ, giảm chi phí không cần thiết. Đồng thời, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng, gắn với liên kết trong sản xuất nông sản. Nhiều tập thể, cá nhân đã quyết định rót vốn đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng NTM, từ 2010-2015, giai đoạn tiếp theo, từ 2016-2019, huyện tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí NTM như giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, điện, nước sạch nông thôn, môi trường… Đến nay, toàn bộ đường giao thông trục chính cấp xã, từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, đường trục thôn được cứng hoá, bê tông hóa. Không còn đường ngõ xóm lầy lội vào mùa mưa, các tuyến đường trục nội đồng cũng được cứng hoá, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng.

Tập trung làm tốt công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nông dân gắn với thực hiện có hiệu quả các mô hình thí điểm. Nhờ vậy hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương có bước phát triển mạnh, cơ cấu cây trồng và mùa vụ chuyển dịch nhanh. Toàn huyện có 61 ha sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 2 ha sản xuất trong nhà màng áp dụng công nghệ cao, thu nhập trên 1 ha đất trồng trọt đạt 134,5triệu đồng/ha, tăng 59,5 triệu đồng/ha so với năm 2011; có 6.638 ha cây trồng chủ lực đã được liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Nuôi trồng và khai thác thủy sản có tốc độ tăng trưởng cao; Huyện đã chỉ đạo thành lập mới, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp, có 54 HTX đang giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; năm 2019 huyện có 3 sản phẩm nước mắm và mắm Lê Gia được tỉnh đánh giá xếp hạng 4 sao của chương trình OCOP, đang tiếp tục xây dựng 12 sản phẩm tham gia OCOP trong năm 2020.

3. Những sản phẩm của Lê Gia được công nhận sản phẩm OCOP năm 2019.jpg

Những sản phẩm của Lê Gia được công nhận sản phẩm OCOP năm 2019

Ngay khi bắt tay xây dựng NTM, huyện Hoằng Hoá đã có có chủ trương: xây dựng NTM không chạy theo hình thức, mà chú trọng chất lượng nhằm mục đích nâng cao đời sống cư dân nông thôn. Nhờ đó, chương trình NTM đi đúng hướng, vững chắc. Không có địa phương nào nợ đọng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ NTM. Nhờ gắn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân với xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,03% (giảm 15,46% so với năm 2011). Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,6 triệu đồng/người/năm, tăng 3,6 lần so với năm 2011.

4. Công ty TCE JEANS.jpg

Công ty TCE JEANS

Với mục tiêu đưa chương trình xây dựng NTM tại huyện lên tầm cao mới, Huyện uỷ Hoằng Hoá đã ban hành nghị quyết số 14/NQ – HU ngày 14/2/2019 về đô thị hoá nông thôn trên địa bàn huyện Hoằng Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngay sau đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 99/KH – UBND ngày 17/9/2019 về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoàn 2020 – 2025. Và, nhanh chóng triển khai Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu của UBND tỉnh làm cơ sở đánh giá việc nâng cao các tiêu chí sau khi đạt chuẩn NTM của mỗi địa phương. Đồng thời, ngay trong năm 2020, đã lựa chọn 6 xã đăng ký xã NTM nâng cao gồm: Hoằng Xuân, Hoằng Lộc, Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu, Hoằng Tiến; 3 xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu gồm: Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu; 4 xã đăng ký có thôn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Hoằng Xuân, Hoằng Quỳ, Hoằng Đồng, Hoằng Lưu. Các chỉ tiêu nâng cao, kiểu mẫu đều hướng tới việc chăm lo đời sống của người dân ở nông thôn tốt hơn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cùng với xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã, thôn, Hoằng Hoá cũng đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 29-4-2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

5. Bản đồ quy hoạch vùng huyện Hoằng Hoá.jpeg

Bản đồ quy hoạch vùng huyện Hoằng Hoá.
 

Theo quyết định này thì định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó, ưu tiên phát triển 5 đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, nhu cầu đất xây dựng đô thị 2.000 – 2.200ha. Trong đó, đến năm 2025 hình thành 4 đô thị, gồm: thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc; Từ năm 2025 – 2030, hình thành thêm đô thị Thanh Ngọc, đến năm 2030, huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2040, tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%. Toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III; Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070: Nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã.

6. Những đổi thay bước đầu trong thực hiện kế hoạch 99 trên địa bàn huyện.jpg

 Những đổi thay bước đầu trong thực hiện kế hoạch 99 trên địa bàn huyện

Theo đó, huyện Hoằng Hoá sẽ chia 3 tiểu vùng để phát triển: tiểu vùng đồng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của huyện (lúa, rau màu an toàn....), phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (da giầy, may mặc...) nông nghiệp an toàn và công nghệ cao, thủy sản, chăn nuôi gia súc; Tiểu vùng trung tâm xây dựng thành trung tâm hành chính của huyện. Đẩy mạnh việc mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiên cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp; Tiểu vùng ven biển phát triển mạnh du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Là trung tâm dịch vụ thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Với tính chất, chức năng là cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa - thành phố Sầm Sơn, đảm bảo chức năng hỗ trợ phát triển cho thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn, Hoằng Hoá là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó, thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Với việc xây dựng 4 trụ cột: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển TTCN và các ngành công nghiệp nhẹ, phát triển du lịch và xây dựng Hoằng Hoá thành trung tâm giáo dục chất lượng cao, huyện Hoằng Hoá đang lựa chọn những hướng đi đúng đắn, nâng tầm nông thôn mới và hướng tới mục tiêu trở thị xã trong tương lai không xa.

Thanh Quý – Trung tâm VHTT – TT&DL

 

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
4417
Hôm qua:
26146
Tuần này:
42233
Tháng này:
149121
Tất cả:
6363029