QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Cải cách hành chính - Đột phá để phát triển: Bài 3 - Hướng đến mục tiêu top 10 của cả nước

Đăng lúc: 08:00:00 02/10/2021 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDER), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Để đạt mục tiêu này, cần những nỗ lực không ngừng.

 Phải vượt những thách thức

Dù đã có nhiều hành động, biện pháp quyết liệt song thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, những trở lực, thách thức trên con đường cải cách hành chính (CCHC) mà Thanh Hóa phải tiếp tục tháo gỡ. Tinh thần cải cách và đổi mới chỉ thực sự hiệu quả khi trở thành hành động thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã; thấm sâu trong nhận thức và hành động từ cấp trên xuống cấp dưới, từ sở, ngành này sang cơ quan, đơn vị kia, từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm cho sự vận hành trơn tru trong cả hệ thống. Thực tế cho thấy còn có những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, nhất là thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ chưa kịp thời và nghiêm minh; vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Thanh Hóa trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục pháp lý còn hạn chế.

Trên kênh http://phanhoi.thanhhoa.gov.vn có thể thấy những ý kiến bức xúc từ phía người dân, doanh nghiệp phản ánh về thái độ, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn tắc trách, chậm trễ, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân. Mới đây nhất, ngày 30-6, bà Vũ Thị Vệ ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, đã phản ánh trên hệ thống http://phanhoi.thanhhoa.gov.vn về việc bà phải chờ quá hạn theo thời gian tại giấy hẹn và trả kết quả mà vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết TTHC sau khi đã nộp 3 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Qua rà soát hồ sơ, ngày 7-7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời, trong nội dung văn bản này lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có ý kiến: Đối với việc chậm trễ xử lý hồ sơ theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nông Cống, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nông Cống kiểm tra, rà soát lại quá trình xử lý hồ sơ nêu trên, nếu vi phạm về quy trình, tiến độ thời gian xử lý hồ sơ theo quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt và quy chế làm việc thì yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nông Cống tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân xử lý các hồ sơ trên; thực hiện công khai xin lỗi người dân theo quy định.

Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng vẫn còn tình trạng người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý. Mới đây, qua công tác kiểm tra thường xuyên, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành công văn phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán vì chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong thực thi nhiệm vụ, chức trách quản lý Nhà nước về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã. Qua kiểm tra và báo cáo của UBND xã Thiệu Toán cho thấy có sự lơ là trong chỉ đạo, hạn chế trong việc nắm và áp dụng các quy định hiện hành trong hoạt động quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Những hạn chế, vướng mắc trong công tác CCHC phần nào đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước và công tác thu hút đầu tư. Dù những hạn chế, vướng mắc này đã được nhận diện, đã từng bước được chấn chỉnh, khắc phục. Song nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý và người dân cho rằng để CCHC có bước chuyển biến thật mạnh mẽ thì các giải pháp cần phải được thực thi đồng bộ, trong đó sự công khai, minh bạch, việc cải thiện chế độ công vụ và công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính phải được coi là những yếu tố hàng đầu.

Xác định đúng các giải pháp và lộ trình thực hiện – tiền đề quan trọng

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021–2030 của Chính phủ và kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, hiện nay, UBND tỉnh đang xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2025.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý trong dự thảo kế hoạch này là phấn đấu đến năm 2025 các chỉ số CCHC (PAR INDER), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Để đạt được mục tiêu xuyên suốt này, các mục tiêu cụ thể khác được đề ra ở mức cao, đó là: Duy trì tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn từ 98% trở lên; 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và được số hóa kết quả giải quyết; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%. Tối thiểu 90% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó...

Bảo đảm cho việc hoàn thành các mục tiêu trên, dự thảo Kế hoạch thực hiện CCHC giai đoạn 2021–2025 đã xây dựng 7 nhóm nhiệm vụ về: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng văn hóa, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cùng với đó là 6 nhóm giải pháp về: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ.

Như vậy có thể thấy các mục tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát tình hình thực tiễn và có sự dự báo về thuận lợi, thách thức của Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển tới để xây dựng, bảo đảm các yếu tố khoa học, khách quan, tính hiệu quả. Tinh thần và điểm nhấn nổi bật của dự thảo kế hoạch hành động đó là đẩy mạnh CCHC theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Điểm mấu chốt của CCHC đó vẫn là yếu tố con người, do đó dự thảo nhấn mạnh nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ, vì sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, với mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là trung tâm phục vụ, dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh đã đề cao nội dung về tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC, nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết: Để hoạt động CCHC đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo cải thiện chỉ số CCHC và Ban chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo; đồng thời thành lập Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đặc biệt để giải quyết trực tiếp những vấn đề lớn, vấn đề mới và những vướng mắc còn tồn đọng nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Thanh Hóa.

Có thể thấy đây là hành động mạnh mẽ trong lộ trình thực hiện kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2025. Bằng các kế hoạch, chương trình và hành động cụ thể, Thanh Hóa quyết tâm sẽ chinh phục được các mục tiêu mới đang đặt ra để tạo bước đột phá thực sự về CCHC phục vụ sự phát triển trong thời kỳ mới.

Hơn chục năm về trước, nhắc tới Thanh Hóa, người ta chỉ nghĩ tới vùng đất nghèo, chưa có nhiều phát triển nổi bật. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cái tên Thanh Hóa đã gây ấn tượng mạnh khi có những thay đổi vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa và các tổ chức, công dân trong tỉnh kỳ vọng cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục có nhiều đột phá, đưa CCHC trở thành “đòn bẩy”, là “chìa khóa” để mở cánh cửa thu hút đầu tư, đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, cùng với Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển.

Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tăng cường công tác phối hợp, giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân


Để thực hiện hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên đôn đốc các đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết của từng TTHC theo các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh để thiết lập quy trình điện tử lên hệ thống thông tin điện tử một cửa theo quy định. Cùng với việc theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, trung tâm cũng tăng cường giám sát để các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC theo đúng quy chế phối hợp, bảo đảm tiến độ, thời hạn trả kết quả cho tổ chức, công dân; thường xuyên thông tin, trao đổi với các cơ quan, đơn vị về những hồ sơ TTHC sắp hết hạn giải quyết để có giải pháp xử lý kịp thời. Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng, trung tâm luôn chú trọng phát triển các phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại để giải quyết TTHC khoa học, nhanh chóng, chính xác như: triển khai thanh toán phí, lệ phí cho tổ chức, công dân qua hệ thống thanh toán trực tuyến; thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử; 100% hồ sơ TTHC được số hóa điện tử khi tiếp nhận... Qua đó, bảo đảm việc giải quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng và xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Do thực hiện tốt công tác phối hợp nên hằng năm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn cho tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ cao (trên 99%). Đối với số ít hồ sơ TTHC quá hạn, trung tâm gửi văn bản đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ đúng thời gian, đồng thời phải có văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cần thực hiện tốt 8 lĩnh vực nội dung PAPI đo lường


Những năm qua, Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số trung bình cao của cả nước về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tuy nhiên, chỉ số này không ổn định qua các năm. Năm 2015 xếp thứ 9 cả nước, năm 2016 xếp thứ 27, năm 2017 xếp thứ 20, năm 2018 xếp thứ 11, năm 2019 xếp thứ 28, năm 2020 xếp thứ 26. Thanh Hóa có một số chỉ số thành phần giảm điểm nhiều năm liên tục nhưng chưa được khắc phục. Kết quả khảo sát PAPI thông qua người dân tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy, muốn cải thiện chỉ số PAPI, chính quyền các cấp cần tiếp tục nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, cung ứng dịch vụ công để người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công ở cả 8 lĩnh vực nội dung mà PAPI đo lường. Người dân cũng kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội được tham gia vào quá trình ra quyết định ở địa phương và mong muốn tỉnh triển khai mạnh mẽ lĩnh vực quản trị điện tử để người dân có thể tương tác trực tuyến với chính quyền khi cần thông tin, chính sách hoặc sử dụng dịch vụ công. Nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng là một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện. Cùng với trách nhiệm giải trình, cán bộ, công chức cần tìm hiểu kỹ những vấn đề người dân chưa hài lòng để ưu tiên giải quyết. Tỉnh cũng cần kiểm soát tốt tham nhũng trong khu vực công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân; cung ứng dịch vụ công đầy đủ, bảo đảm tiện lợi cho người sử dụng.

(Lược trích ý kiến của bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam tại hội nghị trao đổi các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của Thanh Hóa).

Phải tiếp tục giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính


Tôi thấy còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức Nhà nước chưa tập trung cao độ để giải quyết công việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhũng nhiễu trong khâu cải cách thủ tục hành chính, kéo dài thời gian thực hiện hồ sơ pháp lý, dự án, dẫn đến làm cho doanh nghiệp khó khăn. Nguyên nhân chính tôi nghĩ là do các bước quy định thời gian để thực hiện hồ sơ vẫn còn hơi dài. Trong khi ta đã thực hiện số hóa, nhưng vì quy định dài, có những lúc quy định 15 ngày, thậm chí 30 ngày, vì vậy mà doanh nghiệp muốn nhanh, muốn rút gọn thời gian thì cũng có thể xảy ra những chuyện tiêu cực. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ rồi thì chuyên viên phát hiện thấy hồ sơ có điểm sai, nhưng cũng có thể để đến hạn thời gian cuối cùng thì mới trả lại cho doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh, như thế thì cứ “đá đi đá về” rất gay. Trong công tác giải phóng mặt bằng, hiện có rất nhiều dự án thi công rất chậm trễ do công tác bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư chậm. Vòng đời dự án thì có hạn, nếu dự án bị kéo dài doanh nghiệp phải gánh chịu thất thoát rất nhiều. Qua đây tôi đề nghị tỉnh chỉ đạo sát hơn và để thực hiện đúng Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

(Lược trích ý kiến phát biểu của ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII)

Dương Thị Thúy, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: Kiểm tra, rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm để khắc phục


Năm 2020, Thanh Hóa có sự thay đổi vượt bậc trên bảng xếp hạng của cả nước về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều nội dung, lĩnh vực CCHC có điểm số tăng như công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; hiện đại hóa hành chính... Đây chính là động lực quan trọng để Thanh Hóa đề ra mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Để thực hiện được mục tiêu này, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC, trong đó tập trung triển khai hiệu quả “Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021–2030” và khâu đột phá về “Đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫp” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình để xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Sở Nội vụ sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Việt Linh

Truy cập
Hôm nay:
11248
Hôm qua:
6151
Tuần này:
23608
Tháng này:
173848
Tất cả:
11922780