QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

HUYỆN HOẰNG HÓA ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đăng lúc: 09:00:00 04/11/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sắc, chỉ đạo triển khai, thực hiện. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về số hóa, ứng dụng số hóa và chuyển đổi số được nâng lên, góp phần thay đổi tư duy, phương thức, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

637132975.jpg
 Công tác chuyển đổi số huyện Hoằng Hóa luôn được sự chỉ đạo thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. Ban hành các văn bản triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành trong thực hiện chuyển đổi số. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do tỉnh, huyện triển khai. Tổ chức các cuộc họp giao ban, triển khai các nội dung cần chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được chú trọng triển khai. Thực hiện tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các chủ trương, Nghị quyết và kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của tỉnh, của huyện… tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện qua các hình thức sôi động, thiết thực.

Đồng thời, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trong các chương trình hàng tuần. Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thông qua cổng thông tin điện tử, thông qua mạng xã hội như zalo, facebook,… thường xuyên đăng tải các thông tin về quá trình thực hiện chuyển đổi số của huyện, xã, của các ngành, đoàn thể, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Xây dựng mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của huyện để đăng tải các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyển đổi số của huyện.

Duy trì Hệ thống hội nghị trực tuyến 4 cấp từ trung ương, tỉnh đến huyện, xã và xuống đến thôn; duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử cấp huyện, xã; hệ thống quản lý văn bản điều hành; hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, thị trấn được duy trì ổn định. Triển khai, duy trì thông suốt phòng họp không giấy tờ tại UBND huyện và liên thông đến cấp xã, thị trấn. 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử; 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định). Các xã đã xác định và thực hiện 3 trụ cột trong chuyển đổi số, gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong điều hành hoạt động và triển khai các nhiệm vụ của chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại 100% cán bộ, công chức xã đã được cấp tài khoản và sử dụng phần mềm xử lý công việc. Hiện 100% văn bản đến và đi của xã đều được xử lý trên môi trường mạng. Tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện đều được giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Hiện các thủ tục hành chính được niêm yết theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, được công khai trên trang thông tin điện tử của xã. Từ đó, xã đã nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, góp phần giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và giao dịch của các tổ chức, công dân, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 12/12 xã đã chủ động phối hợp với Phòng VH-TT và VNPT Hoằng Hóa tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, công chức, Ban cán sự thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng về chương trình CĐS cấp xã và triển khai App HoangHoaS để thực hiện tương tác giữa chính quyền với người dân thông qua các ứng dụng đã được tích hợp trên App và áp dụng trong công tác xây dựng Thôn kiểu mẫu. Có một bộ phận lớn người dân đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực như: đóng tiền điện, tiền nước, mua bán tại các siêu thị, cửa hàng lớn. Cấp ủy, chính quyền các xã đã đề ra rất nhiều các giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số đó là: Huy động cán bộ, công chức xã sử dụng máy tính cá nhân cũng như trích một phần ngân sách xã mua sắm các máy tính có cấu hình cao để thực hiện chuyển đổi. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, khuyến khích nhân dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internets để nắm bắt thông tin. Hiện tại, các thôn trên đại bàn xã đã thành lập nhóm zalo của thôn để trao đổi thông tin trên nền tảng số. Thành lập các tổ hỗ trợ hướng dẫn và cung cấp các thông tin, tiện ích của chuyển đổi số, tích hợp các tính năng của thẻ căn cước công dân, định danh điện tử khi đến giao dịch điện tử trên nền tảng số. Các xã đã triển khai thống kê số liệu, dữ liệu của từng chỉ số thành phần cần có tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Để tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn trong thời gian tới, Huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên cơ sở bám sát Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã theo Quyết định số 1829 /QĐ-UBND  ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời tiếp tục rà soát, bám sát các nhiệm vụ đã được quy định cụ thể tại các Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/2/2023 V/v Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa năm  2023 và Công văn số 2374/UBND-VHTT ngày 12/10/2022 của UBND huyện v/v hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp xã. Tiếp tục đầu tư nguồn lực của các đơn vị để sửa chữa, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của mô hình, trọng tâm là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí về chính quyền số; xác định các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tăng cường quảng bá trên môi trường số phục vụ phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, tiến hành ra soát đánh giá mức độ hoàn thành của từng chỉ tiêu cụ thể và giao cụ thể cho Công chức chuyên môn thu thập số liệu và hồ sơ minh chứng kèm theo./.

Thanh Hằng - Trung tâm VHTT TT&DL

Truy cập
Hôm nay:
2510
Hôm qua:
7183
Tuần này:
9693
Tháng này:
109439
Tất cả:
11602001