QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Huyện Hoằng Hóa: Đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ

Đăng lúc: 10:00:00 20/11/2020 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Để xây dựng nền hành chính hiện đại, song song với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, huyện Hoằng Hóa luôn nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương pháp làm việc, xóa bỏ dần những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến sự hài lòng của người dân.

6.jpg
 Công chức xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, hàng năm, UBND huyện, chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đều ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch CCHC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Để nêu cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, ngoài các quy định chung phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm để xét khen thưởng. Để đánh giá kết quả CCHC một cách thực chất, UBND huyện đã giao phòng nội vụ phối hợp với bộ phận “một cửa”, các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện, từ đó chỉ rõ những điểm mạnh, những hạn chế để làm rõ nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục.

Thực hiện khâu đột phá về CCHC, hằng năm các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đều rà soát, kiến nghị đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thông báo công khai việc rút ngắn thời gian giải quyết tại bộ phận “một cửa” để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, huyện Hoằng Hóa đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 195 TTHC; năm 2020, rà soát cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 89 TTHC thuộc 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 12 TTHC cấp xã.

Việc công khai TTHC được các phòng, ngành, các xã, thị trấn niêm yết theo đúng quy định. Hiện nay, tổng số TTHC thực hiện đối với cấp huyện là 295 thủ tục/51 lĩnh vực; cấp xã là 210 thủ tục/43 lĩnh vực. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai trên bảng tường tại bộ phận “một cửa” UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện. Hiện nay, 12/12 phòng chuyên môn, 37/37 UBND cấp xã đều triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Tại UBND huyện đã triển khai mô hình “một cửa liên thông” hiện đại cấp huyện; các cơ quan ngành dọc như công an, chi cục thuế, bảo hiểm xã hội... cũng tích cực triển khai cơ chế “một cửa” và thực hiện liên thông với các cơ quan hành chính của huyện. Từ năm 2011 đến tháng 3-2020, UBND huyện Hoằng Hóa đã tiếp nhận 169.457 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả đúng thời hạn đạt 98,3%; cấp xã tiếp nhận 1.241.523 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả đúng thời hạn đạt 99,96%.

Để tạo ra bước tiến mới trong CCHC, huyện Hoằng Hóa đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. 12/12 phòng chuyên môn UBND huyện và 37/37 xã, thị trấn đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước đạt 95%; tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại UBND huyện đạt 100%. 100% các đơn vị gồm UBND huyện và 37/37 xã, thị trấn đã xây dựng, sử dụng phần mềm “một cửa điện tử”; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua hệ thống “một cửa điện tử” đạt 96,2% (còn lại 3,8% hồ sơ TTHC đặc thù không triển khai qua hệ thống “một cửa điện tử”). Để quy trình giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị được minh bạch và hiệu quả, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 và 9001:2015.

Những chuyển biến rõ nét trong công tác CCHC ở Hoằng Hóa đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua.

 

Truy cập
Hôm nay:
11369
Hôm qua:
6151
Tuần này:
23729
Tháng này:
173969
Tất cả:
11922901