QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Đăng lúc: 11:00:00 15/04/2022 (GMT+7)

(Baothanhhoa.vn) - Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là việc làm quan trọng nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện để các sở, ngành, các địa phương có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và giải pháp khắc phục hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

177d4203059t48433l0.jpeg
 Chỉ số CCHC của các sở, ngành cấp tỉnh được đánh giá dựa trên 7 nội dung, với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC của cấp huyện cũng bao gồm 7 nội dung, với 40 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC được quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Ở cấp tỉnh, có 20 ban, sở, ngành thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC, trong đó 3 đơn vị là Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng. Ở cấp huyện có 27 UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC. Hàng năm, các ban, sở, ngành và UBND các huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị mình. Điểm tự đánh giá của các đơn vị sẽ được tổ thẩm định kiểm tra thực tế và các tài liệu kiểm chứng. Sau đó, Sở Nội vụ tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả đánh giá xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện.

Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của các ban, sở, ngành cho thấy, chỉ số CCHC bình quân các đơn vị đạt được là 88,96%. Trong đó, có 9 đơn vị xếp loại xuất sắc từ 90% số điểm trở lên so với số điểm tối đa, trong đó Sở Tài chính dẫn đầu với 94,88 điểm. Xếp loại tốt có 8 đơn vị từ 80% số điểm trở lên so với số điểm tối đa, có 3 đơn vị không thực hiện xếp loại là Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh. Qua đánh giá của Sở Nội vụ cho thấy, chỉ số CCHC năm 2021 của các ban, sở, ngành khá đồng đều, không có sự chênh lệch nhiều giữa đơn vị có điểm số đứng đầu và đơn vị có điểm số xếp cuối. Những sở, ngành đạt chỉ số cao là những đơn vị coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc xây dựng kế hoạch CCHC; thường xuyên kiểm tra, báo cáo, thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC.

Năm 2021, chỉ số CCHC trung bình của các huyện, thị, thành phố là 85,78%. có 7/27 huyện đạt kết quả xuất sắc, trong đó huyện Đông Sơn xếp vị trí đầu bảng với 91,95%; tiếp đến là TP Thanh Hóa và các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Ngọc Lặc, Thọ Xuân. Nhóm các huyện đạt kết quả tốt đạt chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 16/27 huyện, chiếm tỷ lệ 59,26%. Nhóm các huyện đạt kết quả khá đạt chỉ số từ 70% đến dưới 80%, có 4/27 huyện chiếm tỷ lệ 14,81%. Huyện có chỉ số CCHC thấp nhất là Lang Chánh, đạt 76,95%. Qua kết quả đánh giá, chấm điểm của Sở Nội vụ, Đông Sơn là huyện có nhiều chỉ số thành phần đạt kết quả cao và liên tiếp nhiều năm liên tục đạt kết quả xuất sắc, các địa phương có sự bứt phá về vị trí xếp loại là Quảng Xương và Ngọc Lặc. Thông qua việc đánh giá từng tiêu chí thành phần như công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; điều tra xã hội học, kết quả tốt nhất thuộc tiêu chí xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (đạt 97,22%), thấp nhất là tiêu chí công tác chỉ đạo, điều hành CCHC (đạt 73,21%). Bên cạnh các đơn vị đạt kết quả cao vẫn còn đơn vị liên tiếp nhiều năm có kết quả chỉ số CCHC thấp và nằm ở top cuối bảng xếp hạng là Mường Lát; có đơn vị công tác chỉ đạo điều hành về CCHC chưa sát sao và thường xuyên, dẫn đến tụt hạng từ loại tốt xuống cuối bảng xếp hạng là Lang Chánh.

Giá trị trung bình chỉ số CCHC của các ban, sở, ngành và các huyện, thị, thành phố trong năm 2021 khá đồng đều, không có sự chênh lệch nhiều như các năm trước đây. Điều này thể hiện sự nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành CCHC của UBND tỉnh cũng như sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Việc chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Sở Nội vụ với các sở, ngành và các huyện, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đánh giá. Công tác thẩm định được tổ chức nghiêm túc với sự tham gia, phối hợp của các đơn vị, bảo đảm việc đánh giá, chấm điểm các sở, ngành và các huyện, thị, thành phố được thực hiện một cách khách quan, công bằng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua chấm điểm chỉ số CCHC thấy rõ, vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến việc triển khai các nội dung CCHC; chưa chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Một số sở, huyện tự đánh giá chấm điểm thiếu chính xác nên sau khi rà soát, thẩm định có sự chênh lệch lớn giữa điểm tự chấm và điểm đánh giá của Sở Nội vụ. Nhiều đơn vị triển khai chậm so với quy định, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, không theo hướng dẫn và thiếu các tài liệu kiểm chứng.

Để việc xác định chỉ số CCHC năm 2022 đạt kết quả cao hơn, các ban, sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Từ đó, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhất là đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số thấp, điểm số không ổn định để duy trì hoặc cải thiện chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Minh Khôi

Truy cập
Hôm nay:
580
Hôm qua:
11379
Tuần này:
24319
Tháng này:
174559
Tất cả:
11923491