QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, địa phương, đơn vị

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Kho bạc nhà nước: đảm bảo an toàn, hiệu quả Ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi phí thời gian, tiền bạc và nguồn nhân lực cho đơn vị sử dụng ngân sách bằng ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện tiến trình cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Kho bạc nhà nước (KBNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết, cấp bách nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị có giao dịch với KBNN thông qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVC_TT).

Nhiều xã, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử đại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang gấp rút thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, trong đó việc đánh máy, in ấn các văn bản, các biểu mẫu, thẻ cử tri và một số nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử phần lớn đều được các xã, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin.

Huyện Hoằng Hóa: Đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ

(Baothanhhoa.vn) - Để xây dựng nền hành chính hiện đại, song song với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, huyện Hoằng Hóa luôn nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương pháp làm việc, xóa bỏ dần những rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến sự hài lòng của người dân.

Nhiều mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(Baothanhhoa.vn) - Giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện toàn diện, đồng bộ và quyết liệt. Trong đó, nhiều mô hình, sáng kiến mới được triển khai, áp dụng vào thực tiễn đã tạo nên những dấu ấn nổi bật, đưa vị trí xếp hạng của Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Tăng cường kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế

(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm quyền lợi của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các ban, sở, ngành, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm và những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Hiện đại hóa, tạo đột phá trong cải cách hành chính

(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, 100% các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 100% UBND cấp xã đã thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; ký số cơ quan và ký số cá nhân trên văn bản phát hành. Theo đó, chỉ số gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng toàn tỉnh ngày càng tăng (đến tháng 5-2020, tỷ lệ văn bản gửi qua mạng của tỉnh đạt 96,7%, của toàn quốc đạt 86,5%).

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính - nhiều kết quả nổi bật

(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, trong 10 năm qua Thanh Hóa đã quyết liệt trong chỉ đạo triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, giai đoạn 2011-2020. Bên cạnh cải cách nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Đột phá “mềm”

(Baothanhhoa.vn) - Một trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Cải cách hành chính thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

(Baothanhhoa.vn) - Cải cách hành chính (CCHC) là yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp (DN) vào đầu tư, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Xác định rõ điều này, những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển sản xuất, kinh doanh.
Truy cập
Hôm nay:
2551
Hôm qua:
7183
Tuần này:
9734
Tháng này:
109480
Tất cả:
11602042