QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Đăng lúc: 21:26:01 14/07/2022 (GMT+7)

Ngày 13/7, tại hội trường cơ quan, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai các văn bản mới về công tác CCHC.

 Đồng chí Lê Văn Phúc – Thường vụ Huyện ủy – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng Nội vụ huyện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC các phòng chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Công chức Văn phòng – thống kê phụ trách công tác CCHC.

Toàn cảnh hội nghị vvvv.jpeg
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm: UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các phòng, ngành quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh, đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được UBND huyện chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ ràng, khắc phục tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện tốt việc đưa các thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của huyện và 37 xã, thị trấn, trong đó, các phòng chuyên môn tiếp tục duy trì và áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đến nay, trên địa bàn huyện có 38/38 đơn vị đã áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là cơ quan UBND huyện và 37/37 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 100% số đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được duy trì và phát huy nhiều tác dụng trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tiết kiệm tối đa các chi phí văn phòng và tạo môi trường làm việc hiện đại…

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính Phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Văn Phúc – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm, các phòng ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của công chức chuyên môn trong thực hiện công tác CCHC, tổng hợp các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, tham mưu cho UBND huyện giải pháp thực hiện, triển khai thực hiện 8 giải pháp trọng tâm tại mục IV của báo cáo, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế 6 tháng đầu năm như trong báo cáo đã nêu, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá cán CB, CC, VC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số theo kế hoạch./.

Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL

Truy cập
Hôm nay:
611
Hôm qua:
11379
Tuần này:
24350
Tháng này:
174590
Tất cả:
11923522