QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.

Đăng lúc: 18:14:19 11/06/2024 (GMT+7)

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045.

z5528945783518_8521f02d8e4d1efc7f6cbbb4a97fa9ce.jpg

Theo đó, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn) và khu vực ven biển.

636036605.jpg

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể bao gồm: Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp thành phố Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn; phía Bắc giáp huyện Hậu Lộc. Tổng diện tích lập quy hoạch chung khoảng 203,8km2. Phạm vi nghiên cứu bao gồm cả khu vực ven biển phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

11.jpg
Biển Hải Tiến 

Quan điểm lập quy hoạch là xây dựng và phát triển đô thị Hoằng Hóa trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bảo đảm phù hợp với các định hướng, tính đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực, tính liên tục của nền tảng hệ thống quy hoạch hiện hữu và định hướng không gian phát triển của đô thị Hoằng Hóa.
Phát triển kinh tế - xã hội đô thị Hoằng Hóa phải đặt trong tổng thể gắn bó chặt chẽ trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa, cùng với thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, tạo thành một tổng thể hài hòa giữa giá trị truyền thống và tương lai, định hình vùng đô thị lớn của tỉnh Thanh Hóa; Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Phát triển đô thị Hoằng Hóa theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột là thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế hợp tác và hội nhập, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế chính sách phù hợp…

Về mục tiêu: Đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hoằng Hóa thành thị xã, đô thị loại IV, đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp – thủy sản; có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại; Đến năm 2045, Hoằng Hóa là đô thị hiện đại, sinh thái, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; có mức sống cao; kết nối chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa và các đô thị lân cận về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị trung tâm và vùng ven, nâng cao điều kiện sống cho dân cư đô thị; Làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các phân khu chức năng, lập các dự án đâu tư xây dựng trên địa bàn đô thị và là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý đất đai, quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Về tính chất đô thị: Là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, là trung tâm về công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Đô thị phát triển đa ngành, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới theo hướng hiện đại, phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; phát triển dịch vụ du lịch gắn với kinh tế biển; phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới đô thị thông minh, sinh thái, phát triển bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Hoằng Hóa cũng là đô thị cửa ngõ phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hoá bao gồm thành phố Thanh Hoá - thành phố Sầm Sơn - Hoằng Hoá - Quảng Xương; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Dự báo quy mô dân số: Đến năm 2030 khoảng 285.000 người; đến năm 2045 khoảng 435.000 người; Dự báo về nhu cầu sử dụng đất: Đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng  2.925 ha - 3.839 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng khoảng 1.350 ha - 1.850 ha; đến năm 2045 đất xây dựng đô thị khoảng 4.422 ha - 5.859 ha, trong đó, đất khu vực dân dụng khoảng 2.070 ha - 2.800 ha.

Định hướng không gian đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tiền tới thành lập thị xã Hoằng Hóa trước năm 2030.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL

Truy cập
Hôm nay:
19268
Hôm qua:
12555
Tuần này:
84525
Tháng này:
328085
Tất cả:
12826116