QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

Đăng lúc: 07:38:00 07/10/2020 (GMT+7)

 QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-01.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-02.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-03.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-04.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-05.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-06.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-07.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-08.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-09.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-10.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-11.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-12.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-13.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-14.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-15.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-16.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-17.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-18.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-19.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-20.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-21.jpg
QĐ 1481 Phê duyệt QH xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa (29.4.2020) (1)-22.jpg

Truy cập
Hôm nay:
2464
Hôm qua:
4773
Tuần này:
2464
Tháng này:
44675
Tất cả:
8452647