QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Những đặc trưng trong xây dựng thôn, phố kiểu mẫu ở huyện Hoằng Hoá

Đăng lúc: 14:07:48 28/07/2021 (GMT+7)

Với mục tiêu đưa huyện trở thành đô thị trước năm 2030, sau đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Hoằng Hoá đã triển khai thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn phố kiểu mẫu, đồng thời, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đô thị.

 1. Đường nội thôn Phú Thượng xã Hoằng Phú.jpg
Đường nội thôn Phú Thượng xã Hoằng Phú

Hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, bởi mục tiêu cuối cùng hướng tới là thực sự nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất và tinh thần được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hoằng Hoá. Với mục tiêu đưa huyện trở thành đô thị trước năm 2030, sau đạt chuẩn NTM năm 2019, huyện Hoằng Hoá đã triển khai thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt, xây dựng xã NTM nâng cao, thôn phố kiểu mẫu, đồng thời, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đô thị.

2. Một góc thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu.jpg
Một góc thôn Phượng Ngô 2 xã Hoằng Lưu
 

Để hiện thực hoá mục tiêu này, ngày 7/6/2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch “Mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025” với mục tiêu cụ thể: Giai đoạn từ năm 2021 – 2025, mỗi xã, thị trấn trong một năm xây dựng được 1 thôn hoặc 1 tổ dân phố đạt chuẩn kiểu mẫu; Đến năm 2025, toàn huyện có 70% số thôn, tổ dân phố đạt chuẩn thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Theo đó, Bộ tiêu chí thôn, tổ dân phố kiểu mẫu và trình tự xét công nhận tiếp tục được áp dụng Quyết định số: 26/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ thiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh hóa, giai đoạn 2019-2020; Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc ban hành quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu.

3. Đường trục chính xã Hoằng Giang.jpg
Đường trục chính xã Hoằng Giang
 

Những nội dung cơ bản về xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu được xác định là: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xây dựng văn hoá, giáo dục, y tế; xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh. Cùng với xác lập những nội dung cơ bản, huyện cũng đã tìm giải pháp nhằm ban hành cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực thực hiện.

Việc ban hành “kế hoạch mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025” tạo tiền đề xây dựng xã NTM nâng cao, xã kiểu mẫu, xác định đây là hướng đột phá xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu có bản sắc riêng và hướng tới sự hài lòng trong cuộc sống của người dân, huyện Hoằng Hoá đã rà soát, đánh giá, dựa trên đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng các tiêu chí đặc trưng của huyện. Mục tiêu cuối cùng là đời sống của người dân phải được nâng cao hơn và người dân là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM.

4. Nhà văn hoá thôn Hữu Khánh xã Hoằng Xuân.jpg
Nhà văn hoá thôn Hữu Khánh xã Hoằng Xuân
 

Trên cơ sở bộ  khung cứng về xây dựng thôn, tổ dân phố kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Hoằng Hoá đã xây dựng 7 tiêu chí đặc trưng của huyện, gồm: có cổng chào thôn, khu phố; khuyến khích thôn, tổ dân phố có công viên mini hoặc có khu vui chơi thể thao tập trung gắn với cải tạo ao hồ. Lồng ghép với khu nhà văn hoá hiện có hoặc có điều kiện xây dựng mới; tỷ lệ nhà biệt thự, cao tầng, nhà gỗ đạt từ 35% trở lên; khuyến khích đường ngõ xóm được nhựa hoá và rãnh thoát nước có nắp đậy hoặc ống thoát nước đi ngầm; đường trục chính của thôn, tổ dân phố được nhựa hoá đạt từ 50% trở lên; 100% vườn hộ đạt tiêu chí vườn mẫu theo Đề án của UBND huyện; 100% các hộ dân có 2 thùng đựng rác hoặc 1 thùng đựng rác có 2 ngăn để phân loại rác thải sinh hoạt (áp dụng đối với các hộ dân có vườn, ruộng để xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón), các hộ còn lại phải có thùng đựng rác.

5. Nhiều vườn hộ đang được quy hoạch, cải tạo lại theo Đề án của UBND huyện.jpg
Nhiều vườn hộ đang được quy hoạch, cải tạo lại theo Đề án của UBND huyện
 

Với yêu cầu: Xây dựng thôn, phố kiểu mẫu phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm
chủ thể theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, nhà nước
và cán bộ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện”;  đi vào thực chất, đặt lợi ích của người dân, của cộng đồng lên trước nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững ở khu dân cư; Khảo sát, xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể thực hiện từng nội dung của bộ tiêu chí thôn, phố kiểu mẫu để nhân dân bàn bạc, thảo luận, góp ý, tạo sự đồng thuận để tổ chức thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch. Chính vì vậy, sau khi có kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn đã triển khai rà soát các chỉ tiêu, các tiêu chí để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến nay, 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện xã xây dựng xong kế hoạch thực hiện thôn kiểu mẫu và đang tích cực triển khai thực hiện.

Để có thể đạt mục tiêu của kế hoạch, việc xây dựng thôn, phố kiểu mẫu phải đi vào thực chất, bền vững, phương châm thực hiện của huyện đề ra là tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở để thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Đặc biệt là tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân khu vực nông thôn; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Hoằng Hoá chung sức xây dựng NTM gắn với đô thị nông thôn”, phấn đấu đưa Hoằng Hoá trở thành thị xã trước năm 2030.

Thanh Quý – Trung tâm VHTT TT&DL

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
13363
Hôm qua:
9225
Tuần này:
50798
Tháng này:
134907
Tất cả:
11883839