QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Hội nghị toàn quốc quán triệt quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và đại hội đảng bộ các cấp

Đăng lúc: 14:58:14 10/07/2024 (GMT+7)

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

 Tại phòng họp Diên Hồng có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hơn 15 nghìn điểm cầu trong toàn quốc với hơn 1 triệu đại biểu dự hội nghị.
z5615251619265_57acfd754c790f65d7cd277adc84a075.jpg

Tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; đại biểu Quốc hội chuyên trách; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 762 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, cấp huyện, cấp xã với hơn 46 nghìn đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Hoằng Hóa có đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện đã nghỉ hưu và đương chức; trưởng phó các phòng ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan.

z5615251496594_245617d08505236975889694a1dd5cd4.jpg

z5615251557071_fb7ce718ae312621de768aa9e3423cfd.jpg
Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

z5615251510306_97b2c0464f47ab8ae4a883f77f9e08b4.jpg
Các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

z5615251554202_0b15d93b9b7a639e2152735f60f04522.jpg
Đồng Chí Nguyễn Trọng Nghĩa - ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” có 5 điều gồm: Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”; Điều 2 - Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Điều 3 - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Điều 4 - Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời; Điều 6 - Tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

z5615571985951_c93df3d22f37498caa595e975c1375c3.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban tổ chức trung ương.

Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nêu rõ: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại. Vai trò, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta tiếp tục được nâng cao; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải thực sự nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: “Cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước”

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lý các cấp, các ngành, các địa phương cần phải quán triệt sâu sắc Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong thời gian gần đây.

z5615818147624_c45b49929204fce5c89517b016a4ef6c.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa

Đồng chí nhấn mạnh: đây là hai văn bản rất quan trọng có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thực hiện tốt Quy định số 144 thì trực tiếp góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 35 và ngược lại. Trên cơ sở phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi liên hệ vào thực tế của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng những điểm mới của hai văn bản được quán triệt để thực hiện có hiệu quả trong tình hình mới.

Trước mắt, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); thực hiện thành công Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đây là yêu cầu của Trung ương, đó cũng là sứ mệnh và là mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Minh Hiếu - Thanh Quý - Trung tâm VHTTTT&DL

Truy cập
Hôm nay:
18840
Hôm qua:
12555
Tuần này:
84097
Tháng này:
327657
Tất cả:
12825688