QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

HUYỆN ỦY HOẰNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÁNG 7/2022

Đăng lúc: 12:29:38 29/07/2022 (GMT+7)

Ngày 28/7/2022, đồng chí Lê Xuân Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc và chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ họp tháng 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022, thảo luận cho ý kiến nội dung dự thảo các văn bản và một số nội dung quan trọng khác.

 1. toàn cảnh.jpg
toàn cảnh
2.jpg

 Dự theo dõi có cán bộ ban Tổ chức, UB Kiểm tra  tỉnh ủy; Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh văn phòng huyện ủy; Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện: Kinh tế- Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo, NN&PTNT và phòng Văn hóa- TT huyện.

4. đồng chí  Đoàn Thị Hải - BT TT  phát biểu ý kiến.jpg
đồng chí  Đoàn Thị Hải - PBT TT phát biểu ý kiến
5. đồng chí  Lê Sỹ Nghiêm- PBT- CT UBND huyện phát biểu ý kiến về các dự án mới  tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội  Hoằng Hóa.jpg
đồng chí  Lê Sỹ Nghiêm- PBT- CT UBND huyện phát biểu ý kiến về các dự án mới  tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội  Hoằng Hóa
5. 1.jpg

Trong tháng 7, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh và huyện, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên một số lĩnh vực như: Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc và địa phương; Chỉ đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cấp cơ sở. Điều động, luân chuyển cán bộ

 Hoàn thành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định số 11 - QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân Chỉ đạo Hội CCB và Đoàn thanh niên huyện Đại hội đại biểu cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Tiếp tục triển khai linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo  làm tôt công tác thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ dịp kỷ niệm 77 năm ngày Hoằng Hóa giành chính quyền (24/7/1945 - 24/7/2022) và 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

 Về chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội: Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản đạt trong tháng đạt 138.881 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 1.635.282 triệu đồng=58,24% KH=104,08% CK. Trong đó, Công nghiệp-xây dựng: duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất đạt 1.010.145 triệu đồng; lũy kế 7 tháng đạt 8.439.151 triệu đồng=48,31% KH=120,5% CK, Dịch vụ-Thương mại: phát triển trở lại, nhất là ngành dịch vụ du lịch. Giá trị trong tháng đạt 929.019 triệu đồng ; lũy kế 7 tháng đạt 5.593.743 triệu đồng=56,77% KH=124,6% CK.

Hoạt động tín dụng, ngân hàng được duy trì. Huy động vốn phát sinh trong tháng đạt 80.600 triệu đồng , tổng huy động vốn đến tháng 7 đạt 4.662.309 triệu đồng; dư nợ cho vay đạt 64.814 triệu đồng , tổng dư nợ đến tháng 7 đạt 4.296.266 triệu đồng; cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 290.868 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 1.569.257 triệu đồng=112,4%KH tỉnh giao=89,1%KH huyện giao. Tổng chi ngân sách: 46.566 triệu đồng , lũy kế 7 tháng đạt: 1.176.955 triệu đồng=99,1%KH=74,9% CK. công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả.

6 và các đồng chí thường vụ, trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn có liên quan đã trình bày nội dung phòng, cơ quan phụ trách  tham mưu.jpg
và các đồng chí thường vụ, trưởng các phòng, cơ quan chuyên môn có liên quan đã trình bày nội dung phòng, cơ quan phụ trách  tham mưu
7.jpg

7.1.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

Hội nghị đã tập trung  thảo luận, đóng góp  vào báo cáo công tác đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với kết quả đã nêu trong báo cáo đồng thời tham gia  góp  ý vào: kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện kết luận 46- KL/HU của BTV huyện ủy và kế hoạch 99/KH-UBND của UBD huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường, 1 năm thực hiện đề án 1089/QĐ-UBND của UBND huyện về: mỗi xã, thị trấn mọt năm xây dựng ít nhất 1 thôn, tổ dân phố kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đề án cải tạo vườn hộ xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện; Chỉ thị của BTV HU về tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, dự thảo KH tổ chức liên hoan các CLB nghệ thuật lần thứ nhất của huyện- năm 2022; Quyết định về việc ban hành đề án phát triển rừng dừa Nam Hải Tiến tạ xã Hoàng Phụ; Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định và kết luận của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Phương án ghép trường Tiểu học và THCS Hoằng Yến.

Sau khi lắng nghe các phòng liên quan trình bày kế hoạch, đề án, quyết định,  các ý kiến đóng góp  vào các  nội dung văn bản trên,thay mặt BTV HU,  đồng chí  Lê Xuân  Thu- Bí thư huyện ủy đã thống nhât với các nội dung, phương án, đề án, kế hoạch đề ra.

3. đồng chí Lê Xuân Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc và chủ trì hội nghị.jpg
đồng chí Lê Xuân Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc và chủ trì hội nghị

 Đối với  đánh giá tình hình thực hiên tháng 7-  nhiệm  vụ tháng 8; đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị UBND huyện, các ngành rà soát lại các chỉ tiêu, chương trình, đề án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Viettel Thanh Hóa đã thuyết trình  những  tính năng, tiện ích của dự án thực hiện bản đồ chỉ dẫn tên đường, số nhà trên địa bàn huyện. Đây là ứng dụng Công nghệ thông tin, sản phẩm trí tuệ, công nghệ số theo chủ trương  của chính phủ thực hiện chuyển đổi số.

12 VIETTEL Thanh Hóa  thuyết trình về dự án đưa bản đồ số tên đường, số nhà của huyện Hoàng Hóa truy cập trên không gian mạng internet.jpg
VIETTEL Thanh Hóa  thuyết trình về dự án đưa bản đồ số tên đường, số nhà của huyện Hoàng Hóa truy cập trên không gian mạng internet
13.jpg

14.jpg

Đối với dự án trồng  dừa  Nam Hải Tiến,  theo đơn vị tư vấn, dự án có quy mô 30 ha, gồm tuyến chính, 7 tuyến nhánh, thiết kế theo phân khu tạo điểm nhấn khu du lịch,  ngoài mục tiêu chống sạt lở, bảo vệ môi trường còn tạo điểm nhấn về không gian, cảnh quan khu du lịch Hải tiến và còn mang về lợi ích thiết thực mặt kinh tế. Dự kiến, huyện  sẽ hình thành con đường 4 đến 6 làn xe dưới dặng dừa. Dự kiến khi triển khai  dự án, xã sẽ  là chủ đầu tư, huyện tài trợ cây giống, làm tuyến đường. Sau khi nghe thuyết trình, cả 2 dự án  được Thường vụ huyện ủy   thống nhất cao về mặt chủ trương và giao cho UBND huyện chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện thực hiện.

Riêng đối với dự án về bản đồ chỉ dẫn tên đường, số nhà trên địa bàn huyện, BTV huyện ủy giao cho UBND huyện thành lập tổ  triển khai thực hiện dự án số hóa tên đường, số nhà trên bản đồ chỉ dẫn toàn cầu làm sao thuận tiện, tiện ích nhất.  Công nghệ áp dụng tiên tiến nhất phục vụ cho người dân và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của huyện được thuận tiện hơn. Đề nghị đơn vị tư vấn Viettel sớm hoàn thiện để kịp khai trương đưa dự án áp dụng hiện thực trên địa bàn huyện.

Cũng tại hội nghị, đã thông qua và xét  kết nạp  4 đảng viên là học snh THPT trên dịa bàn huyện./.

Tuyết Mai: TT Văn hóa TTTT&DL

 

Truy cập
Hôm nay:
2174
Hôm qua:
4773
Tuần này:
2174
Tháng này:
44385
Tất cả:
8452357