QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 11:57:48 17/08/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 17/8/2023, tại phòng họp UBND huyện, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với HĐND - UBND huyện Hoằng Hóa v/v thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện.

 Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh – Trưởng đoàn, đồng chí Lê Thị Hương – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh – Phó Trưởng đoàn, các đồng chí Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng công tác HĐND tỉnh và Phòng xây dựng – kiểm tra văn bản Sở Tư pháp.

1. Toàn cảnh buổi làm việc.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn, phía huyện có đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Huy Lượng – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Văn Nghĩa – Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, đồng chí Lê Văn Phúc – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Trưởng Ban HĐND huyện, đại diện các phòng: Tư pháp, Tài chính – kế hoạch, Tài nguyên – môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

2. Đồng chí Lê Huy Lượng - Thường vụ Huyện ủy - PCT.HĐND huyện báo cáo việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND huyện Hoằng Hoá.jpg
 Đồng chí Lê Huy Lượng - Thường vụ Huyện ủy - PCT.HĐND huyện báo cáo việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND huyện Hoằng Hoá

Tại buổi làm việc, HĐND huyện đã báo cáo việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND huyện Hoằng Hoá: Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Hoằng Hóa được bầu 39 đại biểu. Do thay đổi vị trí công tác nên có 2 đại biểu chuyển công tác khác. Hiện nay, Hoằng Hoá còn 37 đại biểu HĐND huyện, được chia thành 8 tổ đại biểu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/5/2023, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của huyện, HĐND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức 9 kỳ họp (gồm 4 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên đề) và ban hành 187 Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của huyện nhà trên các lĩnh vực tổ chức, đầu tư, tài chính ngân sách, đất đai,.... Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, chất lượng. Tài liệu kỳ họp được chuẩn bị và gửi trước cho đại biểu HĐND để các đại biểu có thời gian nghiên cứu theo quy định.

3. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – CT.HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc.jpg
 Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – CT.HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện cơ bản thực hiện theo điều 136, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 4, Điều 6, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019). Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện được các Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình HĐND. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND - UBND  gửi dự thảo nghị quyết đến các Ban của HĐND được phân công thẩm tra. Hồ sơ, nội dung thẩm tra và báo cáo thẩm tra đảm bảo thực hiện theo quy định.

Các Ban HĐND huyện đã chủ động tham gia ngay từ đầu quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết, cùng tham gia các cuộc họp bàn về nội dung dự thảo (các phòng, ban chuyên môn được phân công soạn thảo nên tranh thủ ý kiến của các Ban HĐND huyện trong quá trình soạn thảo nghị quyết); lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động... từ đó, trao đổi với phòng, ban soạn thảo để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, báo cáo Thường trực HĐND những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, làm cơ sở để tham gia xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Việc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai: đã tổ chức thực hiện đảm bảo theo điều 86 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp, nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp HĐND được Thường trực HĐND huyện gửi lên Thường trực HĐND và UBND tỉnh theo đúng quy định. Nghị quyết của HĐND được gửi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện đồng thời Nghị quyết được đăng tải công khai trên công thông tin điện tử huyện và lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản trái pháp luật được quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc: 100% số lượng Nghị quyết đã được kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, Trong quá trình thực hiện, một số Nghị quyết không còn phù hợp tình hình thực tế hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật nên đã được bãi bỏ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến 31/5/2023, HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đã nghiêm chỉnh, tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật trong ban hành Nghị quyết. Hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND huyện đã kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trên các lĩnh vực.

4. Đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.jpg
 Đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo chi tiết của HĐND huyện Hoằng Hóa, đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các đồng chí trong đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã chỉ ra những điểm còn thiếu sót, những điểm cần lưu ý bổ sung và đưa ra một số giải pháp giúp huyện nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản, Nghị quyết của HĐND huyện Hoằng Hóa, để từ đó HĐND huyện sẽ ban hành những văn bản đúng, chuẩn theo quy định của pháp luật./.

Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL

 

Truy cập
Hôm nay:
1080
Hôm qua:
5210
Tuần này:
33627
Tháng này:
133129
Tất cả:
9766704