QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay tại huyện Hoằng Hóa.

Đăng lúc: 18:10:05 31/10/2023 (GMT+7)

Sáng 31/10, Đoàn giám sát số 3 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay tại huyện Hoằng Hóa.

1. Toàn cảnh buổi làm việc..jpg
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Thị Hương – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát số 3 cùng các đồng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Tiếp và làm việc cùng đoàn có đồng chí Lê Xuân Thu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Huy Lượng - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Ngọc Dự - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng các Ban pháp chế, Ban KTXH HĐND huyện, lãnh đạo các phòng Nội vụ, Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, NN&PTNT, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

2. Đồng chí Hoàng Ngọc Dự - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo tóm tắt tại buổi làm việc..jpg

 Đồng chí Hoàng Ngọc Dự - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo tóm tắt tại buổi làm việc.

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đã tiến hành giám sát trên thực địa tại Cảng cá Hoằng Trường thuộc xã Hoằng Trường; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Chu Đình Sự xã Hoằng Ngọc. Tiếp đó, đoàn đã giám sát việc thực hiện 5 nội dung, gồm: Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII (nội dung giám sát về kết quả xử lý các dự án được giao đất nhưng qua nhiều năm nhà đầu tư không triển khai thực hiện dù đã được gia hạn nhiều lần); Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII (nội dung giám sát về bảo đảm thị trường vật liệu xây dựng; về chuyển dịch cơ cấu cây trồng); Kết luận số 1207/KL-HĐND ngày 07/12/2021 (TNMT); Kết luận số 366a/KL-HĐND ngày 07/7/2022.

3. Đồng chí Lê Thị Hương – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát số 3....jpg
Đồng chí Lê Thị Hương – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát số 3...

Theo báo cáo tại buổi giám sát, trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, các kết luận của thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ngành cấp tỉnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra tại các Nghị quyết và các Kết luận trong giai đoạn 2021-2023 như: các Kế hoạch về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện; các Công văn chỉ đạo tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU; Công văn số 1903/UBND-TNMT ngày 18/8/2022 về việc báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn các xã, thị trấn; Công văn số 1792/UBND-KTHT ngày 09/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, nhà thầu do việc tăng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/3/2023 về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa; Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện; các Kế hoạch, Quyết định về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; …

4. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng - Phó Ban VHXH HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc..jpg
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng - Phó Ban VHXH HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề có liên quan đến huyện Hoằng Hóa được đánh giá là cần thiết, kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được cử tri và Nhân dân quan tâm ủng hộ. Đến nay, huyện Hoằng Hóa đã tập trung vào cuộc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận này. Như: Thực hiện Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và Nội dung giám sát về chuyển dịch cơ cấu cây trồng của Nghị quyết số 360/NQ-HDND ngày 11/12/2022, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng với sự  phối hợp tích cực của các sở, ngành và sự đồng hành của cộng đồng ngư dân, sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; đối với Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng phối hợp với UBND các xã, thị trấn  và các đơn vị liên quan, để tiến hành rà soát, theo dõi, đôn đốc, đề nghị lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất cho thuê đất chậm tiến độ, trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án khi có vi phạm xảy ra; Đối với việc thực hiện Nội dung giám sát về bảo đảm thị trường vật liệu xây dựng của Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 11/12/2022: Được sự quan tâm chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ nhằm góp phần bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện; Đối với việc thực hiện Kết luận số 1207/KL-HĐND ngày 07/12/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; đồng thời thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát để tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đối với các đơn vị, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản như khai thác mỏ, tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng…; Đối với việc thực hiện Kết luận số 366a/KL-HĐND ngày 07/7/2022, Huyện ủy đã thường xuyên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; UBND huyện đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công tác CCHC trên địa bàn huyện; tổ chức theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác CCHC; đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác CCHC.

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đánh giá cao sự vào cuộc của huyện Hoằng Hóa trong triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và kết luận của Thường trực HĐND tỉnh có liên quan. Các thành viên trong đoàn cũng đặt câu hỏi, đề nghị huyện cần quan tâm, lưu ý trong quá trình thực hiện, như: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bến cá Hoằng Phụ; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiệu quả kinh tế của các mô hình, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong nông nghiệp; khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là công tác chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý một số dự án đầu tư chậm tiến độ; công tác tuyên truyền, tổ chức đánh giá, sơ kết hàng năm về việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận...

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo..jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm của huyện Hoằng Hóa trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Bên cạnh chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thiện báo cáo, huyện cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát, làm rõ phần tổ chức thực hiện, những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Kết luận. Gợi mở một số giải pháp để huyện tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Hoằng Hóa cần rà soát lại nội dung thực hiện từng Nghị quyết, Kết luận của HĐND, Thường trực HDND tỉnh. Có những kế hoạch để triển khai thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng; Định kỳ, thường xuyên đánh giá quá trình tổ chức thực hiện và kết quả đạt được; Quan tâm công tác tuyên truyền phổ biển để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu và thực hiện.Những vấn đề còn bất cập, khó khăn, vướng mắc, huyện cần chủ động có giải pháp khắc phục.

6. Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát..jpg
 Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát.

Tiếp thu ý kiến kết luận và các ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của HĐND tỉnh, huyện Hoằng Hóa tiếp thu tối đa các ý kiến kiến nghị của các sở, ngành, thành viên đoàn giám sát. Trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo theo hướng cụ thể, chi tiết, làm rõ khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị đã thực hiện được, chưa thực hiện xong, cũng như hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết, kết luận đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL

 

Truy cập
Hôm nay:
1911
Hôm qua:
7140
Tuần này:
23910
Tháng này:
207825
Tất cả:
11249672