QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023

Đăng lúc: 15:12:52 18/05/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 17/5/2023, tại hội trường Trung tâm chính trị huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

1. Toàn cảnh hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các tổ chức thành viên; Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác mặt trận một số thôn trên địa bàn và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đồng chí Trịnh Thị Quế - Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện khai mạc hội nghị.

2. . Đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU – Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện khai mạc hội nghị.jpg
Đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU – Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện khai mạc hội nghị

Trong 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp được nâng lên, hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền từ huyện đến cơ sở được khẳng định và có chuyển biến tích cực. Vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng cao, hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống của Nhân dân, là dịp tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư. Cùng với những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội đã ngày càng củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền.

3. Các đại biểu dự hội nghị.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Hằng năm, các ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cả phần Lễ và phần Hội. Đã huy động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, trong đó, tập trung vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, hộ nghèo, cận nghèo. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp kỷ niệm 18/11, trong 20 năm đã trao trên 4.000 xuất quà cho khu dân cư và trên 1.500 xuất quà cho các gia đình  nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng; tặng 396 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nghèo, cận nghèo có nhà ở xuống cấp với số tiền gần 8 tỷ đồng. Thông qua tổ chức ngày hội Đại đoàn kết 18/11 trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức được 4.860 “Bữa cơm Đại đoàn kết”.Thông qua ngày hội, nhân dân ở hầu khắp các khu dân cư đều tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, các mô hình văn hoá, thực hiện nếp sống văn hoá trong mọi sinh hoạt cộng đồng; khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn hóa mới. Đến nay toàn huyện có hơn 83% gia đìn đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

5. Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.jpg
 Đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Thông qua ngày hội đã góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm; từ đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng nhiều mô hình hoạt động thu hút các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong việc phát triển kinh tế - xã hội như: Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ Phong trào đoàn kết sáng tạo”... và nhiều phong trào của các hội, đoàn thể phát động. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, việc cụ thể hóa bằng các mô hình cụ thể, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ trì phát động hàng 100 mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn huyện với hàng ngàn hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hàng vạn lượt Nhân dân tham gia nhằm phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong khu dân cư, từ đó đã khơi dậy sức mạnh nội lực to lớn trong Nhân dân, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Đặc biệt mô hình “Giảm nghèo bền vững”được MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện thảo luận, thống nhất lựa chọn đăng ký, triển khai thực hiện cho vay với số tiền gần 1.800 tỷ đồng đã giúp đỡ trên 25.167 đoàn viên, hội viên, hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 3,26%.

6. Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và Lãnh đạo huyện tặng giấy khen của UBND huyện cho những tập thể có thành tích xuất sắc.jpg
 Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và Lãnh đạo huyện tặng giấy khen của UBND huyện cho những tập thể có thành tích xuất sắc
7...Và những cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở cơ sở.jpg
...Và những cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở cơ sở

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo các nội dung quy định tại Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; MTTQ Các cấp đã phối hợp với chính quyền tồ chức gần 600 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân và thực hiện nghiêm công tác tiếp dân,…

8. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của UB MTTQ huyện Hoằng Hóa.jpg
 

9.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của UB MTTQ huyện Hoằng Hóa


Nhờ vậy, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà đã có sự tăng trưởng, phát triển bền vững. Toàn huyện đến nay có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 46 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 khu phố đạt danh hiệu khu phố Kiểu mẫu; 21 sản phẩm OCOP được xếp loại 3 sao trở lên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Để nâng cao chất lượng, nhân rộng những giá trị tốt đẹp của Ngày hội đại đoàn kết trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa cũng đề nghị cần phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham gia ngày hội, để ngày hội thực sự là Ngày hội toàn dân, vận động được toàn dân tại khu dân cư có mặt đông đủ, tạo không khí vui tươi, lan tỏa những giá trị trong cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để biểu dương những cá nhân có thành tích trên địa bàn dân cư, những gia đình vượt khó, vươn lên làm giàu… làm động lực thúc đẩy mỗi người dân, nâng cao nhận thức, niềm tự hào góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Là cơ hội để nâng cao sự đoàn kết, sự đồng lòng, đồng thuận của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, chung tay bảo vệ môi trường thêm xanh-sạch-đẹp. Các đồng chí mong muốn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được tổ chức hiệu quả để mỗi tổ dân cư luôn đoàn kết, gắn bó, đồng tâm thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Hoằng Hóa sẽ trở thành thị xã trước năm 2030.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 15 tập thể và 15 cá nhâ, UBMTTQ huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức Ngày hội đoàn kết đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023./.

Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL

 

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
19505
Hôm qua:
12555
Tuần này:
84762
Tháng này:
328322
Tất cả:
12826353