QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện họp thường kỳ quý 1/2022

Đăng lúc: 09:37:57 20/04/2022 (GMT+7)

Sáng ngày 19/4/2022, tại phòng họp UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022.

1. Toàn cảnh hội nghị.jpg
 Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Văn Phúc – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có Ban lãnh đạo ngân hàng CSXH huyện, các thành viên Ban đại diện cấp huyện bao gồm: Chánh văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng Nông nghiệp, Trưởng phòng LĐTB&XH, Chủ tịch hội Nông Dân, Chủ tịch hội Phụ Nữ, Chủ tịch hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

2. Ông Nguyễn Văn Bắc - PGĐ Ngân hàng CSXH huyện truyền đạt một số nội dung của các quyết định.jpg
 Ông Nguyễn Văn Bắc - PGĐ Ngân hàng CSXH huyện truyền đạt một số nội dung của các quyết định
 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bắc – Phó GĐ ngân hàng CSXH huyện đã truyền đạt các nội dung: của Quyết định 05/2022/QĐ-Ttg ngày 23/3/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/QD - Ttg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với HSSV; quyết định 09/QĐ- Ttg ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015.

3. Ông Vương Hùng Cường - GĐ Ngân hàng CSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện.jpg
Ông Vương Hùng Cường - GĐ Ngân hàng CSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện
 

Ông Vương Hùng Cường - Giám đốc ngân hàng CSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2022. Theo báo cáo, quý I/ 2022, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp; Ban Giám đốc NHCSXH huyện đã thực hiện quyết liệt và linh hoạt các giải pháp, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn an toàn, hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 622 lượt hộ được vay vốn với số tiền 35 tỷ 698 triệu đồng đồng; trong đó hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, tạo việc làm mới cho 165 lao động; giúp 19 học sinh sinh viên được vay vốn để tiếp tục theo học tại các trường Đại học, cao đẳng; xây dựng, cải tạo 436 công trình nước sạch, công trình vệ sinh nông thôn; giúp 2 khách hàng xây, mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành xác định nhu cầu vốn các chương trình tín dụng thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cho từng năm 2022 và 2023, đồng thời sẽ tổ chức giải ngân khi có thông báo chỉ tiêu của cấp trên, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả vốn vay.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng thực hiện. Thông qua công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đã từng bước được tháo gỡ kịp thời; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã từng bước được nâng lên; các chương trình tín dụng đều được triển khai kịp thời đúng quy định.

Trong quý I, thành viên thuộc các phòng, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và ngân hàng CSXH huyện thực hiện kiểm tra, giám sát được 8 lượt xã/thị trấn, 8 lượt thôn/khu phố, 8 lượt Tổ TK&VV và 40 lượt hộ vay vốn; thành viên là Chủ tịch UBND xã/thị trấn thực hiện kiểm tra, giám sát 37 lượt xã/thị trấn, 44 thôn,74 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn và 370 lượt hộ vay vốn.

Tổng nguồn vốn tín dụng tính đến ngày 31/3/2022, đạt 494 tỷ 200 triệu đồng, tăng 28 tỷ 720 triệu đồng  so với đầu năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 170 tỷ 906 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 16 tỷ 316 triệu đồng (hoàn thành 100% kế hoạch TƯ giao).

Tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động, dư nợ các chương trình này đạt 327 tỷ 168 triệu đồng. Tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt bao gồm: Cho vay HSSV; Nước sạch và VSMT; cho vay nhà ở theo các QĐ 167, 33, 48, 100, dư nợ các chương trình này đạt 149 tỷ 777 triệu đồng.

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Thực hiện theo Kế hoạch của Trưởng ban đại diện, đơn vị đã tổ chức thực hiện đối chiếu nợ đươc 31/37 xã, thị trấn (hoàn thành 115% theo kế hoạch).

Hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt thông qua 37/37 Điểm giao dịch xã, với 349 Tổ TK&VV, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 31/3/2022, các tổ chức chính trị xã hội  đã phối hợp với NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội với dư nợ ủy thác là 476.258 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,8%/tổng dư nợ. Hoạt động của các Tổ TK&VV duy trì nền nếp, ổn định, số Tổ TK&VV không có nợ quá hạn là 330 Tổ (chiếm tỷ lệ 94,5%). Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn theo chủ trương "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Chất lượng giao dịch xã tiếp tục được duy trì, tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã bình quân đạt 97,64%, tỷ lệ thu nợ tại điểm giao dịch xã đạt 92,68%, tỷ lệ thu lãi tại điểm giao dịch xã đạt 99,77%.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiêm vụ: Ban đại diện cấp huyện đạt 97 điểm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các hội cấp huyện đạt từ 93 điểm trở lên.

 Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận và thống nhất với các đánh giá được nêu trong báo cáo kết quả hoạt động quý I, triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2022.

4. Đồng chí Lê Văn Phúc - TVHU - PCT.UBND huyện - Trưởng Ban đại diện kết luận hội nghị.jpg
 Đồng chí Lê Văn Phúc - TVHU - PCT.UBND huyện - Trưởng Ban đại diện kết luận hội nghị
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của ngân hàng CSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời yêu cầu các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, ngân hàng CSXH huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách quý II năm 2022, đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đúng quy định./.

Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL

 

 

Truy cập
Hôm nay:
11255
Hôm qua:
6151
Tuần này:
23615
Tháng này:
173855
Tất cả:
11922787