QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 tổ chức phiên giải trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc: 08:17:57 31/05/2022 (GMT+7)

Sáng ngày 30/5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên giải trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

 1. Toàn cảnh hội nghị.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đồng chủ trì phiên giải trình. Dự phiên giải trình có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

2. Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đồng chủ trì tại điểm cầu huyện.jpg

Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đồng chủ trì tại điểm cầu huyện
 

Tại điểm cầu UBND huyện Hoằng Hóa: Đồng chí Lê Xuân Thu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Huy Lượng – TVHU, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Chủ tịch UB MTTQ huyện; Trưởng các phòng, ngành: Tài chính kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, Tư pháp, Chánh văn phòng HĐND –UBND huyện, Chánh thnah tra huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế và Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và công chức địa chính xây dựng một số xã, thị trấn.

3. Các đại biểu tham dự phiên giải trình tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa.jpg
 Các đại biểu tham dự phiên giải trình tại điểm cầu huyện Hoằng Hóa
 

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh và được tiến hành trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nội dung phiên giải trình có ý nghĩa rất quan trọng, là vấn đề “nóng”, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp, tích cực chuẩn bị chu đáo các nội dung để phiên giải trình đạt kết quả tốt nhất. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, các địa phương theo chức trách, nhiệm vụ được giao trả lời có trọng tâm các nội dung phải giải trình, báo cáo rõ thực trạng, nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới với các lộ trình cụ thể.

4. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đồng chủ trì phiên giải trình tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.jpg
 Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đồng chủ trì phiên giải trình tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa
 

Theo báo cáo tại phiên giải trình: Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai nói chung và việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh nói riêng đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định liên quan đến công tác quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Trong đó, có Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; quy định về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận; bộ thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai,...  Đến ngày 30/6/2021, số trường hợp phải cấp GCN trên địa bàn tỉnh là 1.102.620 trường hợp với diện tích 58.681,17ha. Đã cấp 1.067.027 GCN, đạt 96,77% với 55.714,29ha, đạt 94,99%. Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ đăng ký, cấp GCN từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/12/2021: tổng hồ sơ đã tiếp nhận 275.434 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 269.113 hồ sơ, đạt 97,71% (trước hạn 90.353 hồ sơ, đúng hạn 72.287 hồ sơ, chậm 6.473 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết 6.321 hồ sơ, chiếm 2,29% (trong hạn 5.378 hồ sơ, quá hạn 943 hồ sơ).

Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa về thành phaanf hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa. Từ ngày 1/9/2020, khi hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp chính thức đi vào hoạt động, Sở Tài nguyên và môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền cấp GCN. Văn phòng Đăng ký đất đai theo chức năng, nhiệm vụ đã làm việc với tất cả các chi nhánh trực thuộc và Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về thời gian thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên  môi trường giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên  môi trường giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm
 

Tại phiên giải trình, có 11 đại biểu đã yêu cầu giải trình các vấn đề về cấp GCN quyền sử dụng đất. Trong đó, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở xây dựng, cục thuế; việc cấp GCN quyền sử dụng đất chậm, thông tin GCN còn nhiều sai sót; việc phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính; sai sót trong xử lý hồ sơ, giải quyết hồ sơ chậm…

6. Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa giải trình một số vấn đề theo yêu cầu.jpg
 Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa giải trình một số vấn đề theo yêu cầu
 

Các đại biểu cũng đã lắng nghe giải trình các vấn đề liên quan của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, UBND Thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Thọ Xuân, UBND thị xã Nghi Sơn, UBND thành phố Sầm Sơn,…

sếp Giang.jpeg
Đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền ( Nguồn: Báo Thanh Hoá)
 

Tại phiên giải trình, đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình một số vấn đề về câp GCN Quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND.

8. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa kết luận hội nghị.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa kết luận hội nghị
 

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bên cạnh chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để nhân dân nhận thức được quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Khẩn trương xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bản đồ, cập nhật dữ liệu hồ sơ địa chính và khẩn trương phê duyệt đồ án xây dựng hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Sở Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện, thị xã, thành phố chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức viên chức, cán bộ địa chính  quản lý đất đai các cấp; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thành tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền ban hành, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu tập thể, cá nhân liên quan đối với trường hợp buông lỏng, vi phạm trong việc cấp GCN, tập trung giải quyết các tranh chấp, tố cáo, kiến nghị phản ánh về đất đai, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL

 

 

 

Truy cập
Hôm nay:
1528
Hôm qua:
11379
Tuần này:
25267
Tháng này:
175507
Tất cả:
11924439