QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

UB MTTQ xã Hoằng Phú triển khai Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư năm 2023

Đăng lúc: 16:42:41 10/02/2023 (GMT+7)

Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ xã trong phối hợp tham gia công tác Bảo vệ môi trường. BTT MTTQ xã Hoằng Phú đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư năm 2023 cụ thể theo từng quý trong năm và coi đây là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 1. Đồng chí Lê Thị Yến Chủ tịch MTTQ xã triển khai kế hoạch chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư năm 2023.jpg
Đồng chí Lê Thị Yến Chủ tịch MTTQ xã triển khai kế hoạch chương trình phối hợp hành động Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư năm 2023

Theo đó MTTQ xã sẽ chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bảo vệ môi trường như: Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

2. Tham gia tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ- Xuân Quý Mão 2023” đường Kim Quỳ.jpg
Tham gia tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ- Xuân Quý Mão 2023” đường Kim Quỳ

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, ra quân Bảo vệ môi trường nhân Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường 6/5; Ngày môi trường Thế giới 5/6; Chiến dịch tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã; Thường xuyên đưa các thông tin về bảo vệ môi trường trong các buổi họp tập trung dân ở các khu dân cư; Tuyên dương, khen thưởng những gia đình, cá nhân thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, xả thải không qua xử lý, không tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, nhổ cây, bẻ cành, ngắt phá cây xanh; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch 99 của Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa…

3. Trồng cây tại Khu Di tích Đình Phú Khê.jpg
Trồng cây tại Khu Di tích Đình Phú Khê
4. Tổng dọn, cắt tỉa cây trên các trục đường của xã và khu dân cư.jpg
Tổng dọn, cắt tỉa cây trên các trục đường của xã và khu dân cư
5. Tổng dọn, cắt tỉa cây trên các trục đường của xã và khu dân cư.jpg

Tổng dọn, cắt tỉa cây trên các trục đường của xã và khu dân cư

Đặc biệt phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia Bảo vệ môi trường”, trong đó tập trung Bảo vệ môi trường trong cộng đồng khu dân cư.

6. Ban công tác mặt trận thôn dọn vệ sinh trên các trục đường ở khu dân cư.jpg
Ban công tác mặt trận thôn dọn vệ sinh trên các trục đường ở khu dân cư
 

Thông qua phong trào, tích cực xây dựng, phát triển các mô hình tự quản Bảo vệ môi trường: “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp”; “xã an toàn và trong sạch về môi trường”. Góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường ở từng khu dân cư trên địa bàn xã theo các tiêu chí đã quy định. Đặc biệt tập trung thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải, rác thải, giải quyết các điểm ô nhiễm; xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch, chăn nuôi hợp vệ sinh; tổ chức tốt công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng nhiều cây xanh trên địa bàn khu dân cư.

7.Trường THCS dọn vệ sinh khu Đài tưởng niệm.jpg
Trường THCS dọn vệ sinh khu Đài tưởng niệm
8. Trường Tiểu học dọn vệ sinh khu Di tích.jpg
Trường Tiểu học dọn vệ sinh khu Di tích

Tổ chức triển khai các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động Bảo vệ môi trường phát triển hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư; hình thành nếp sống, thói quen và ý thức chung trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng khu dân cư “ Tất cả vì một môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Hải Yến Chủ tịch MTTQ Xã Hoằng Phú.

 

 

Truy cập
Hôm nay:
1231
Hôm qua:
11379
Tuần này:
24970
Tháng này:
175210
Tất cả:
11924142