QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA LẦN THỨ XXVII

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
109/KH-UBND04/12/2017Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
1763/UBND-NV01/12/2017V/v báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu thực hiện sau Kết luận Thanh tra số 283/KL-SKHĐT ngày 23/01/2017.
264/TB-UBND01/12/2017Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018
1758/UBND-VP30/11/2017V/v theo dõi hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân đã thực hiện giải quyết TTHC
1757/UBND-YT30/11/2017Khản trương thành lập Ban nông nghiệp xã
1756/UBND-NN&PTNT30/11/2017V/v tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP và thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN
1755/UBND-TP30/11/2017Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1751/UBND-TTr29/11/2017Báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của công ty Luật TNHH Công Chính, Hà Nội
1750/UBND-VP29/11/2017V/v đăng ký các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch đưa vào Chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện
108/KH-UBND29/11/2017Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Hoằng Hóa"
1748/UBND-TNMT28/11/2017Triển khai thực hiện thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017
107/KH-UBND28/11/2017Kế hoạch truyền thông phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Hoằng Hoá
1745/UBND-NV27/11/2017V/v theo dõi hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân trong thực hiện giải quyết TTHC
1740/UBND-KTHT24/11/2017Tiếp nhận quản lý, bảo vệ mốc lộ mốc lộ giới, mặt cắt ngang quy hoạch các tuyến đường tỉnh trên địa bàn huyện
1739/UBND-KTHT24/11/2017Thông báo tiếp nhận Hồ sơ Thiết kế Tàu, thuyền
6578/QĐ-UBND23/11/2017V/v Phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất từ vốn sự nghiệp hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 (đợt 2)
1733/UBND-VP23/11/2017Tham vấn ý kiến nội dung báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
1729/UBND-LĐTBXH23/11/2017Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện phục hồi; phòng, chống mụa bán người; xây dựng xã, thị trấn lành mạnh năm 2017
1728/UBND-TP23/11/2017Thực hiện Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của CT. UBND tỉnh Thanh Hóa
1722/UBND-TTr23/11/2017Báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Chu Văn Quyến, thành phố Hà Nội
1720/UBND-VP22/11/2017Tham vấn ý kiến nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
294/BC-UBND22/11/2017Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại huyện Hoằng Hóa năm 2017
7/HD-UBND22/11/2017Lập bộ thuế kinh doanh khoán ổn định và lập bộ lệ phí môn bài năm 2018
1711/UBND-VP21/11/2017V/v tham gia ý kiến vào dự thảo ké hoạch hành động đối ngoại tỉnh năm 2018
1710/UBND-NV21/11/2017V/v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2017.
1706/UBND-TP20/11/2017V/v triển khai Quyết định số3988/QĐ-UBND và Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của CT. UBND tỉnh Thanh Hóa
1705/UBND-TNMT20/11/2017V/v giải quyết đơn của ông Đặng Minh Sự xã Hoằng Phượng
1704/UBND-KT&HT20/11/2017V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1703/UBND-NV20/11/2017V/v tham gia ý kiến đối với kế hoạch biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa
293/BC-UBND20/11/2017Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính
Truy cập
Hôm nay:
5637
Hôm qua:
8085
Tuần này:
35721
Tháng này:
5637
Tất cả:
11261483